Bratislava 24. augusta (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Vedenie Najvyššieho súdu SR sa zatiaľ nerozhodlo, či podá podnet orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s vyplácaním odmien na súde pod vedením Štefana Harabina v rokoch 2009 a 2010. Najprv si chce detailnejšie preskúmať závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý mu takýto postup odporučil.
Na snímke Štefan Harabin

„NKÚ v zásade potvrdil zistenia Najvyššieho súdu. Po detailnejšom preskúmaní záverov kontroly budeme určite postupovať v zmysle zákona,“ informoval hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík v reakcii na dnešné oznámenie NKÚ o výsledkoch kontroly. Tá sa udiala na základe podnetu NS pod vedením súčasnej predsedníčky Daniely Švecovej.
NKÚ odporučil Najvyššiemu súdu na základe kontrolných zistení zvážiť možnosť podania podnetu orgánom činným v trestnom konaní „vo veci identifikovaných rizík pri poskytovaní odmien na súde v období rokov 2009 až 2010“. V dnešnej tlačovej správe informoval o podozrení, že na NS sa v spomínanom období nakladalo nehospodárne s verejnými prostriedkami.
Najvýraznejšie zistenia kontrolóri identifikovali pri nakladaní s financiami určenými na odmeňovanie. Zistili, že odmeny sudcov boli vyplatené v mimoriadne širokom rozpätí s niekoľkotisícovými rozdielmi, a to od 50 eur do 30.000 eur, čím predseda súdu nerešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania, ako aj právo sudcu nebyť diskriminovaný. Dvaja sudcovia, ktorí nastúpili do zamestnania 1. októbra 2010, dostali najvyššiu vyplatenú odmenu v hodnote 30.000 eur po dvoch odpracovaných mesiacoch.
„Kontrolou bolo ďalej zistené, že v rokoch 2009 a 2010 boli predsedovi súdu vyplatené odmeny v celkovej sume 113.000 eur z rozpočtových prostriedkov NS,“ informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Odmeny boli priznané sudcovskou radou súdu a vtedajšou ministerkou spravodlivosti Vierou Petríkovou za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom a včasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy súdov.
Podľa NKÚ však neboli vecne zdôvodnené a vyvstáva i otázka, či pracovné výsledky mohli byť v tak krátkom časovom úseku (december 2009, máj a júl 2010) opakovane mimoriadne.
Najvyšší súd v júli 2016 zverejnil mzdové listy Štefana Harabina za roky 2009 a 2010, ktoré ukázali, že si ako predseda súdu vyplatil mimoriadne odmeny v celkovej výške 113.000 eur. Švecová Harabina vyzvala, aby odmeny vrátil. Ten v reakcii uviedol, že nešlo o odmeny, ale príplatok za agendu špeciálneho sudcu, ktorú mal na starosti.
Harabinova hrubá mzda za sedem mesiacov roka 2009 (od júna) bola 74.591,08 eura.
Mimoriadna odmena vyplatená v mesiaci december 2009 predstavovala sumu 40.000 eur. O rok neskôr už Harabin zarobil v hrubom 139.151,96 eura. Mimoriadna odmena predstavovala z toho sumu 73.000 eur. Harabin si ju nechal podľa NS vyplatiť v dvoch častiach – 33.000 eur v máji 2010 a 40.000 v júli 2010.
NS zdôraznil, že na vyplatenie takýchto odmien nebol v tom čase a nie je ani dnes zákonný nárok. Pri odmenách za rok 2010 tlačové oddelenie NS pripomenulo, že si ich Harabin vyplatil sám sebe v čase, “kedy radoví zamestnanci súdu zápasili s nedostatkom základných pracovných pomôcok”.