Petrohrad/Hannover 1. augusta 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)
 
Nový výskum medzinárodného tímu fyzikov ukázal, že Veľká (Cheopsova) pyramída v Gíze môže byť schopná sústrediť elektromagnetickú energiu prostredníctvom svojich skrytých komôr a pod svojou základňou, informuje EurekAlert!

Snímka tepelnej termografie spodných blokov Cheopsovej pyramídy na úrovni terénu. Červené sfarbenie prezrádza vyššie teploty a isté dutiny za nimi

Cheopsova pyramída je najväčšia a najkomplexnejšia pyramída na náhornej plošine v Gíze. V minulom roku bola objavená 30-metrová skrytá komora, ktorá pridala ďalší kamienok k tajomstvu nabádajúcemu k ďalšiemu skúmaniu starovekej egyptskej stavby opradenej mnohými mýtmi a legendami, ale existuje málo vedecky spoľahlivých informácií o jej fyzikálnych vlastnostiach.
“Egyptské pyramídy vždy priťahovali veľkú pozornosť. My ako vedci sme sa o ne podobne zaujímali, a preto sme sa rozhodli pozrieť na Veľkú pyramídu pomocou rozptýlenia rezonančných rádiových vĺn,” vysvetlil doktorand Andrej Evľuchin.
Vedci z ruskej univerzity ITMO v Petrohrade a z nemeckého Laser Zentrum Hannover použili analytické metódy teoretickej fyziky na skúmanie elektromagnetickej reakcie tejto pyramídy na rádiové vlny s dĺžkou od 200 do 600 metrov.
Vytvorili 3D model pyramídy a urobili multipolovú analýzu, metódu široko používanú vo fyzike na štúdium interakcie medzi komplexným objektom a elektromagnetickým poľom, keď sa objekt rozptyľujúci pole nahradí súborom viacnásobných polí ako jednoduchších zdrojov žiarenia, ktoré sa zhodujú s rozptylom poľa celého objektu.
Výsledkom štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Journal of Applied Physics, bolo zistenie, že v rezonančnom stave by pyramída mohla koncentrovať elektromagnetickú energiu vo svojich vnútorných komorách a aj pod svojou základňou, kde je umiestnená tretia nedokončená komora.
Kvôli nedostatku informácií o fyzikálnych vlastnostiach pyramídy museli výskumníci spracovať niekoľko predpokladov, napríklad že vo vnútri už nie sú žiadne neznáme dutiny a stavebný materiál s vlastnosťami obyčajného vápenca je rovnomerne rozmiestnený vo vnútri aj na povrchu.
“S týmito predpokladmi sme získali zaujímavé výsledky, ktoré dokážu nájsť dôležité praktické aplikácie,” uviedol Evľuchin, ktorý v súčasnosti dúfa, že podľa vzoru pyramídy vytvorí podobný koncentračný efekt v nanometrovej veľkosti a tieto nanočastice potom môžu byť použité na vývoj senzorov a vysoko efektívnych solárnych článkov.
 
Príspevok Najväčšia Cheopsova pyramída v Gíze vie koncentrovať elektromagnetickú energiu zobrazený najskôr Hlavné správy.