Po zlej správe ohľadom žiráf prichádza na rad ďalšia.

Ešte tento mesiac sme vám priniesli informáciu o tom, že žirafa pribudla na zoznam ohrozených druhov a december ani len neskončil a máme tu ďalšiu smutnú správu zo zvieracej ríše. Tá sa týka najrýchlejšieho cicavca na svete, a teda geparda. Najnovšie štúdie totiž prichádzajú so zlou správou, že gepardy smerujú k vyhynutiu, čo je teda najvyšší stupeň kategórií ohrozenosti podľa IUCN.

Odhaduje sa, že dnes máme na našej Zemi už len 7100 zástupcov týchto mačkovitých šeliem. Hoci sú chránené v mnohých parkoch či rezerváciách, no často sa dostávajú aj za ich hranice a do konfliktov s ľuďmi. Tieto alarmujúce počty zarazili aj samotných autorov štúdie a okamžite žiadajú po rekategorizácii gepardov, a to z kategórie vulnerable – zraniteľný do kategórie endangered – ohrozený. Práve kategória „endangered“ hovorí o druhoch vystavených veľmi vysokému riziku vyhynutia vo voľnej prírode v blízkej budúcnosti, kde sa teda nachádzajú už aj vyššie spomínané žirafy. Napríklad len v takom Zimbabwe klesol za 16 rokov ich počet z 1200 na len 170. Obrovským problémom je taktiež ilegálne prevážanie mláďat, kde sa za jedno mláďa odhaduje cena na čiernom trhu na 10 000 dolárov. Cheetah Conservation Fund odhaduje, že za posledných 10 rokov bolo z Afriky vyvezených 1200 mláďat a až 85 percent tento transport neprežili. Verme teda, že sa podniknú potrebné kroky, aby sa tieto očarujúce mačkovité šelmy nezaradili medzi ďalšie vyhynuté druhy.