Bratislava 19. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V Bratislave sa včera opäť stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Rímskokatolícku cirkev zastupoval bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Gréckokatolícku cirkev z poverenia prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka zastupoval Daniel Dzurovčin.

Náboženskí predstavitelia spolu zriadia poradný Výbor pre rodinu

“Toto rokovanie je prejavom dobrých vzťahov a úsilia diskutovať o aktuálnych otázkach medzi veriacimi a v spoločnosti,” informoval na sociálnej sieti výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský. Na stretnutí sa diskutovalo o aktuálnych spoločenských a náboženských otázkach a o ďalšom rozvoji vzájomných vzťahov. Prítomní náboženskí predstavitelia sa dohodli na zriadení poradného orgánu – Výboru pre rodinu.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a UZZNO sa konajú od roku 2013 najmenej dvakrát ročne. Prvé rokovanie sa uskutočnilo z iniciatívy Konferencie biskupov Slovenska dňa 22. marca 2013 v Bratislave.
 
Príspevok Náboženskí predstavitelia spolu zriadia poradný Výbor pre rodinu zobrazený najskôr Hlavné správy.