Londýn 18. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
 
Jedni z najvýznamnejších sporov o náboženskej slobode v poslednej dobe – konflikty, pri ktorých sa vlády pokúšali potrestať jednotlivca – kvetinára, sudcu, fotografa alebo pekára – ktorý odmieta propagovať sobáše párov rovnakého pohlavia sa prikláňajú v prospech slobody vo výhrade svedomia. Dva takéto prípady, oba súvisiace s tortami, priniesli veľmi potrebné pozitívne správy, uvádza portál FamilyWatch.org

Ilustračné foto

Najnovšie je rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva. V tomto prípade zástupca organizácie LGBT v Belfaste, Lee, požiadal pekáreň Ashers Baking Company, vlastnenú kresťanmi, aby vytvorila tortu s heslom “Podpora homosexuálneho manželstva”. Vlastníci pekárne zdvorilo odmietli. Lee potom podal sťažnosť na komisiu pre rovnosť v Severnom Írsku, ktorá ho podporila a vyhlásila rozhodnutie pekárov za diskriminačné.
Hoci spoločnosť Ashers Baking Company prehrala aj na odvolacom súde, našťastie Najvyšší súd Spojeného kráľovstva vyriekol verdikt v prospech pekárov a rozhodol, že spoločnosť nediskriminovala.
Predsedkyňa Súdneho dvora Haleová vyhlásila: “I keď pekáreň odmietla vytvoriť tortu – alebo akýkoľvek iný produkt – pánovi Leeovi, pretože bol homosexuálom alebo preto, že podporoval homosexuálne manželstvo… táto dôležitá skutočnosť nepredstavuje ospravedlnenie niečoho úplne iného – nútenia, aby pekári vyrobili tortu s posolstvom, s ktorým hlboko nesúhlasia. Podľa môjho názoru by mali mať právo odmietnuť to, bez ohľadu na to, čo konkrétne im na torte vadí… podpora života v hriechu, podporu konkrétnej politickej strany, podporu konkrétneho náboženského vyznania.”
Súd Spojeného kráľovstva pridal vysvetlenie k rozsudku, ktorý sa týka nedávneho rozhodnutia Najvyššieho súdu USA voči komisii pre občianske práva v Colorade. Tento prípad sa týkal aj pekára, ktorý odmietol vytvoriť tortu na svadbu osôb rovnakého pohlavia. Najvyšší súd USA však nezodpovedal otázku, či by pekár mohol byť nútený schvaľovať posolstvo, s ktorým nesúhlasil. Namiesto toho súd dospel k záveru, že konanie komisie pre občianske práva v Colorade bolo zaujaté voči slobodnému náboženskému presvedčeniu pekárov, takže Súdny dvor nemusel riešiť otázky náboženskej slobody alebo slobodného prejavu týkajúcu sa pečenia torty, ako to poňal súd Spojeného kráľovstva.
Súd Spojeného kráľovstva uviedol, že v oboch prípadoch existujú rozdiely. “Existuje jasné rozlíšenie medzi odmietnutím vyrobiť tortu s konkrétnym posolstvom pre každého zákazníka, ktorý chce takúto tortu, a odmietaním vyrobiť tortu pre konkrétneho zákazníka, ktorý ju chce kvôli charakteristikám tohto zákazníka. Dá sa diskutovať o tom, ktorý pohľad spadá do konkrétnych faktických scenárov. Ale v našom prípade nie sú pochybnosti. ”
Títo pekári zastupujú mnoho veriacich ľudí na celom svete, ktorí poskytujú tovary a služby LGBT osobám (či už ide o koláče, kvety, obrazy atď.), Pokiaľ tieto tovary alebo služby sú poskytované proti osobnej viere alebo presvedčeniu človeka.
Je povzbudivé, že najvyššie súdy oboch národov prinajmenšom predbežne uznali právo jednotlivcov konať podľa ich presvedčenia v každej časti ich života, a to nielen v súkromí.
Súdy a iné vládne orgány v iných krajinách, ktoré podobným spôsobom priznávajú veriacim tento druh rešpektu, budú mať prospech nielen pre veriacich, ale pre všetkých, ktorí sa snažia konať a hovoriť bezúhonne v súlade s ich svedomím.
 
Príspevok Náboženská sloboda vybojovala víťazný boj v dvoch prípadoch pekárov z USA a Veľkej Británie zobrazený najskôr Hlavné správy.