Bratislava 18. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)
 
Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na druhý štvrťrok tohto roka sú optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 750 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v apríli až júni tohto roka očakáva 14 % opýtaných zamestnávateľov a 3 % oslovených firiem ich pokles

Ilustračné foto

“Slovenskí zamestnávatelia sú stále veľmi optimistickí,“ uviedla na pondelkovej tlačovej besede konateľka spoločnosti Manpower Group pre Českú republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová.
V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka sa tzv. čistý index trhu práce na Slovensku zlepšil o tri percentuálne body, medziročne klesol o jeden percentuálny bod. Žiadne zmeny v počte pracovných síl v druhom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 75 % zamestnávateľov, 5 % zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedelo vyjadriť.
Zamestnávatelia v deviatich z desiatich odvetví očakávajú v druhom štvrťroku tohto roka zlepšenie náborového prostredia. Najoptimistickejšie výhľady hlási spracovateľský priemysel, kde percento firiem s plánovaným rastom počtu zamestnancov o 20 percentuálnych bodov prevýšilo percento spoločností, ktoré plánujú prepúšťať. Utlmené náborové plány sú len v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody. V tomto sektore je totiž percento firiem s plánovaným náborom zamestnancov rovnaké ako percento firiem s očakávaným prepúšťaním zamestnancov.
Najoptimistickejšie náborové plány na druhý štvrťrok tohto roka majú veľké spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Nárast počtu zamestnancov predpokladá 23 % veľkých firiem, kým znižovanie stavu pracovnej sily avizujú 3 % veľkých spoločností. Optimistickí sú však aj zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 50 do 249, keďže 16 % z nich chce počet zamestnancov zvýšiť a 3 % firiem plánuje počet zamestnancov znižovať. Pozitívny index trhu práce vykázali aj firmy s 10 až 49 zamestnancami. V tejto kategórii chce 12 % firiem stav pracovnej sily zvýšiť a 4 % spoločností plánujú počet zamestnancov znížiť. Podniky s menej ako 10 zamestnancami vykázali 9 % firiem s plánovaným náborom zamestnancov a 2 % spoločností, ktoré avizujú prepúšťanie zamestnancov.
Zamestnávatelia sú pri výhľade na druhý kvartál tohto roka optimistickí vo všetkých regiónoch na Slovensku. Vedie západné Slovensko, kde je o 15 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ktorí chcú prijímať zamestnancov, v porovnaní s tými, ktorí plánujú ich prepúšťanie. Na strednom Slovensku je percento subjektov s očakávaným prijímaním zamestnancov o 12 percentuálnych bodov vyššie ako percento zamestnávateľov plánujúcich prepúšťať zamestnancov. V Bratislave a na východe Slovenska je o 9 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ktorí avizujú prijímanie nových zamestnancov oproti zamestnávateľom, ktorí plánujú znižovať stav zamestnancov.
Prieskum “Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Na druhý kvartál tohto roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 750 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: “Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?”.
Spoločnosť Manpower Group poskytuje služby a riešenia, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca. Na Slovensku sa Manpower každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu viac ako dvetisíc pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jeho klientov.
 
Príspevok Náborové plány firiem na Slovensku na druhý kvartál sú optimistické zobrazený najskôr Hlavné správy.