Bratislava 25. marca 2018 (HSP/Foto: facebook)
 
Znalecky posudok k prečinu hanobenia rasy a národa vypracovala pre Národnú  protiteroristickú agentúru profesorka Jana Plichtová z Fakulty sociálnych vied Univerzity Komenského
Posudok bol vypracovaný k článku o štúrovcoch a slovenských dejateľoch s názvom KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI

Profesorka Jana Plichtova

Najzaujímavejšie tvrdenia v posudku:
„Fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera!“
„Konštatujem, že v celom texte článku nie je ani náznak pokusu vyvrátiť stereotypy o Židoch a Slovákoch, zmeniť negatívny postoj k Židom prostredníctvom empatie a porozumenia…Tým nielen evokuje a upevňuje rozšírené predsudky a negatívne emócie (pohŕdanie, odpor až nenávisť), ale podporuje aj pocit nadradenosti Slovákov ako etnickej skupiny.“
„Rostas v článku tvrdí, že záchranou Slovákov môže byť len slovanská vzájomnosť, vízia spoločnej sily a prosperity. Vyzýva, aby sa Slováci ako Slovania zjednotili pod ruskou zástavou a spoločne bojovali proti západnému, ergo židovskému vplyvu.“
„Výzva obnoviť slovanskú jednotu je súčasťou hybridnej vojny Putinovho Ruska s cieľom destabilizovať EÚ, rozložiť liberálnu demokraciu a zmeniť geopolitickú orientáciu Slovenska… Nemožno preto vylúčiť, že analyzovaný text ako aj celý projekt časopisu je nástrojom podvratnej činnosti proti Slovenskej republike, proti jej politickému systému a členstvu v EU“
Autorka posudku v závere navrhuje:
„Odhaliť identitu autora a ďalších prispievateľov, ich sociálne a profesionálne zázemie, odhaliť zdroje financovania ZEM a VEK, zmapovať šírenie podobnej propagandy na internete, zmapovať mítingy, na ktorých je autor jedným z hlavných protagonistov, zmapovať spoluprácu s inými médiami (napr. SLOBODNÝ VYSIELAČ v Banskej Bystrici a v Čechách, Rádio VIVA), s politikmi, kňazmi a inými verejne činnými osobami. Nemenej dôležité je monitorovať výcvik jednotiek slovenskej domobrany, finančné zdroje a ich politickú a hodnotovú orientáciu. V súčasnosti sa nedá vylúčiť, že polovojenské jednotky domobrany sa pokúsia násilím za ideologickej a politickej podpory zmeniť súčasný politický a ekonomický systém a geopolitickú orientáciu Slovenskej republiky.“
Rostas k prípadu uviedol následovné:
V spoločnosti v ktorej médiá s tretím sektorom velebia daňového podvodníka na čele republiky spolu s insitným grafomanom Benčíkom, je text profesorky psychológie svedectvom o hlbokom etickom úpadku tzv. občianskej inteligencie.
Za tieto a ďalšie zavádzajúce a lživé argumentácie už pani Plichtová ponesie všetky trestno-právne následky.
Aj na základe jej zavádzajúceho a lživého posudku bol následne vydaný pokyn vykonať domovú prehliadku, počas ktorej sa môžu použiť aj strelné zbrane. Strelné zbrane pred vašimi vlastnými deťmi, ktoré sa nedobrovoľne stali svedkami jedného z najväčších podliactiev mimovládneho organizovaného zločinu huckajúceho štátny aparát voči publicistovi s iným pohľadom na svet. Spustenie tohto procesu vytvára podmienky len pre dve možnosti: buď na základe vykonštruovaného procesu zvíťazí ideologická argumentácia v zmysle zavádzania orwellovského ideozločinu alebo zvíťazí tlejúca nádej na udržanie základného práva ľudských bytostí: slobodného prejavu slova a názoru garantovaného Ústavou SR. V mene našej vlasti a ideálov našich najväčších synov som plne pripravený obhajovať naše práva a dejinné nároky na národné sebaurčenie prostredníctvom pripravovaného politického procesu.
Širokej verejnosti na Slovensku dávam k dispozícii fotokópie znaleckého posudku bývalej herečky a súčasnej profesorky psychológie, ktorá bola prizvaná k vypracovaniu znaleckého posudku týkajúceho sa článku, v ktorom citujem štúrovcov a národných dejateľov.
 
Príspevok Na základe znaleckého posudku Jany Plichtovej, mierila polícia samopalmi na Rostasove deti pri domovej prehliadke zobrazený najskôr Hlavné správy.