Bratislava 20. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
 
V rámci mimoriadnej kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislavskom kraji bolo vykonaných 46 kontrol v 42 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja, pričom v šiestich zariadeniach boli zistené nedostatky

Ilustračné foto

Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrili príprava občerstvenia zo surovín po dátume spotreby a potraviny neznámeho pôvodu. Hygienici zistili aj chýbajúce označenie na potravinách, nevyhovujúcu manipuláciu so surovinami a nevyhovujúcu osobnú hygienu pracovníkov. O výsledkoch z mimoriadnych kontrol v zariadeniach stánkového a ambulantného predaja potravín počas Vianočných (Mikulášskych) trhov v Bratislavskom kraji agentúru SITA informoval regionálny hygienik Otakar Fitz.
Mimoriadne kontroly v zariadeniach stánkového a ambulantného predaja pracovníci úradu vykonali od 23. novembra do 17. decembra. Kontrolovali prípravu, manipuláciu a podávanie potravín, pokrmov a nápojov, prevádzkovú hygienu. Zamerali sa aj na dodržiavanie zásad pri skladovaní potravín, pokrmov a nápojov, dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov prichádzajúcich do styku s potravinami/pokrmami, kontrolu dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti a odber vzoriek na laboratórnu analýzu.
Uložených bolo šesť blokových pokút v celkovej sume 1 100 eur a uložené boli tri opatrenia na mieste, ktorými nariadili zlikvidovanie potravín, surovín po dátume spotreby a neznámeho pôvodu. Pri kontrolách bolo odobratých šesť vzoriek pokrmov (plnené lokše, cigánske pečienky) na laboratórnu mikrobiologickú analýzu, všetky vzorky boli vyhovujúce. Nedostatky pri likvidácii biologického odpadu vrátane prepálených tukov a olejov neboli zistené.
 
Príspevok Na vianočných trhoch v Bratislave predávali občerstvenie zo surovín po dátume spotreby zobrazený najskôr Hlavné správy.