Košice 31. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) Ivetta Macejková so svojimi spolupracovníkmi aktuálne finalizuje nové kompletné vydanie „Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky“, ktorú na Dni otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky 27. septembra 2018 slávnostne uvedie do života ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková

Tomuto kompletnému vydaniu predchádzala historicky prvá a dovtedy jediná „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky“, ktorá obsahovala 78 ilustrácií a bola pokrstená na prvom ročníku Dňa otvorených dverí ústavného súdu (29. 9. 2016). Predsedníčka ústavného súdu túto publikáciu
6. novembra 2017 odovzdala ministerke Lubyovej ako učebný materiál pre potreby žiakov a študentov základných a stredných škôl a Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky následne uzavrela s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmluvu o udelení sublicencie na použitie diela na výchovno-vzdelávacie účely.
„Ústavný súd si v tejto unikátnej publikácii svojho druhu dal za cieľ priblížiť Ústavu Slovenskej republiky predovšetkým žiakom a študentom základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti pútavým a zrozumiteľným spôsobom v jej ilustrovanej podobe. Slúžiť môžu ako učebný materiál na hodinách dejepisu či náuky o spoločnosti pri výučbe na základných a stredných školách,“ uviedla predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
Nové kompletné doplnené vydanie publikácie „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky – doplnené vybraté ustanovenia“ je oproti prvému vydaniu „Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky – vybraté ustanovenia“ doplnené o 75 nových ilustrácií k vybraným článkom a odsekom Ústavy Slovenskej republiky. Spolu teda obsahuje 153 ilustrácií.
Verejnosti bude „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky – doplnené vybraté ustanovenia“ dostupná na Dni otvorených dverí ústavného súdu 27. septembra 2018.
Redakciu informovali z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 
Príspevok Na Ústavnom súde SR si pripomenú prijatie Ústavy samostatnej SR vďaka novému kompletnému vydaniu “Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky” zobrazený najskôr Hlavné správy.