Spišská Kapitula 28. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Od 27. do 31. augusta 2018 sa uskutoční už XIX. sympózium kánonického práva v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Na podujatí privítajú hostí z celého sveta. Prinášame prvé informácie o tomto podujatí, ktoré chystá Slovenská spoločnosť kánonického práva.

Na snímke Spišská Kapitula

Prednášky

Veľký priestor sa tohtoročnom sympóziu dostali témy, ktoré sa týkajú prípravy na manželstvo a rodinu a následné duchovné sprevádzanie manželov po sobáši. Na túto tému bude prednášať prof. JCDr. Janusz Kowal, SJ., profesor Fakulty kánonického práva z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme (Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovuzosobášených: právne aspekty). Podobnú tému má aj profesor JCDr. Alessandro Fadda z Teologickej fakulty v Cagliari (Sardínia, Taliansko) (Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovu zosobášených: pastoračno-právne aspekty sprevádzania, rozlišovania a integrácie). Na túto tému sa pripravuje ešte jedna prednáška, ale sa očakáva, či pozvaný prednášateľ svoju účasť definitívne potvrdí.

Už tradične na sympóziu sa dáva primeraný priestor témam manželského a procesného kánonického práva. Nebude tomu inak ani na tohtoročnom sympóziu. Z Rímskej Roty prijali pozvanie Mons. Miroslav Konštanc Adam, O.P. a Mons. Grzegorz Erlebach. Obaja sú sudcami Apoštolského tribunálu Rota Romana. Mons. Adam bude prednášať na tému Anorexia a bulímia a judikatúra Rímskej Roty a Mons. Erlebach na tému Vykonateľnosť súdneho rozsudku manželskej nulity. K uvedeným dvom prednášajúcim a manželskej a procesnej téme sa pridajú aj ďalší prednášatelia. Profesor Janusz Kowal z Gregoriány prednesie tému týkajúcu sa prípadných nových titulov manželskej nulity v zmysle Čl. 14 Procedurálnych noriem reformy pápeža Františka. Veľmi zaujímavým témam sa budú venovať profesori z Fakulty kánonického práva z Benátok. Prof. Giuliano Brugnotto bude hovoriť na tému Sprevádzanie stránok počas procesu manželskej nulity a prof. Ejeh bude hovoriť na tému Právna pomoc stránkam pri procese manželskej nulity podľa novej legislatívy pápeža Františka.

Tretím okruhom tém, ktorým sa bude venovať tohtoročné kánonicko-právne sympózium, sú iné témy, ktorí súvisia s kánonickým právom, resp. s manželským alebo procesným právom. Mons. Pawel Malecha, pridaný promótor spravodlivosti Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry bude hovoriť o Profanácii kostola non sordido (nie na neúctivé ciele). Je to téma, ktorá je v kompetencii Apoštolskej signatúry a stáva sa čoraz viac aktuálnou. A docent JUDr. JCDr. Stanislav Přibyl bude hovoriť o Počiatkoch a vývoji cirkevných inštitúcii s osobitným zreteľom na súdnictvo. Mons. Miroslav Konštanc Adam z Rímskej Roty prednesie dôležitú tému: Nezavŕšené manželstvo (matrimonium non consumatum): právne aspekty. Téma je dôležitá preto, že za určitých okolností takéto manželstvo môže najvyšší veľkňaz rozlúčiť.

Ďalšie informácie

Účastníci sympózia sa môžu prihlásiť na celé sympózium alebo na len na vybrané prednášky. Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje Kňazský seminár v Spišskej Kapitule. Ubytovať sa je možné aj v Penzióne sv. Martina v Spišskej Kapitule. Bližšie informácie všetkým záujemcom poskytneme na stránke www.sskp.sk alebo na telefónnom čísle Cirkevného súdu Spišskej diecézy 053/419 4177 (Dr. Jozef Skupin a Mgr. Igor Dlugosch). Prihlásiť sa možno na adrese: Slovenská Spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie alebo aj elektronicky sskp@kapitula.sk Inojazyčné prednášky budú preložené a tlmočené v slovenskom jazyku.
 

Príspevok Na sympóziu kánonického práva na Spiši pricestujú opäť hostia z celého sveta zobrazený najskôr Hlavné správy.