Bratislava 27. februára 2019 (HSP/Foto:TASR-Univezitná nemocnica Bratislava)
 
Počet amputácií končatín v dôsledku tzv. diabetickej nohy na Slovensku rastie. A to napriek tomu, že vďaka medicínskym inováciám a zdravotníckym pomôckam existujú možnosti, ako úspešne pomáhať pacientom s týmto zdravotným problémom. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok sa usiluje o zefektívnenie prístupu k inovatívnym možnostiam liečby pre diabetikov tak, aby amputácia končatín bola tým najkrajnejším riešením

Ilustračné foto

V roku 2016 bolo na Slovensku vykonaných 3 886 amputácií, čo je oproti roku 2012 nárast o 793 amputácií končatín. V porovnaní s Českou republikou, kde od roku 2013 do roku 2016 klesol počet amputácií, u nás zaznamenávame opačný trend. No s využitím moderných medicínskych inovácií, napr. vhodne a správne indikovanou tzv. revaskularizačnou liečbou, možno zachrániť končatinu pred amputáciou až v 92 percentách prípadov.
„Na Slovensku trpí cukrovkou takmer 350-tisíc pacientov. Ide o civilizačné ochorenie s výrazným spoločenským a ekonomickým dopadom. Napriek pokroku vo vývoji nových liekov je zrejmé, že sú to práve zdravotnícke inovácie a pomôcky, ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy. A to nielen diabetikom. Na strane druhej je otázne, či majú všetci pacienti prístup k takej liečbe, ktorá ich môže uchrániť pred amputáciou a môže im skvalitniť a predĺžiť život,“ konštatuje Katarína Danková zo združenia SK + MED.
Podľa MUDr. Tibora Balázsa, intervenčného rádiológa a primára endovaskulárneho programu kliniky CINRE v Bratislave je dôležitá predovšetkým osveta a informovanosť pacienta o možnostiach liečby tzv. diabetickej nohy. Zefektívnením prístupu pacientov k zdravotníckym pomôckam a inováciám, dôslednými preventívnymi opatreniami či včasnou diagnostikou je možné u diabetikov zredukovať počet amputácií končatín.
Prioritou zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR by malo byť zefektívnenie manažmentu pacientov tak, aby mali prístup nielen k revaskularizačnej liečbe, ale aj ku komplexnému procesu hojenia rán. „Práve včasné zachytenie zdravotného problému a správne indikovaná liečba hojenia rán môže výrazne napomôcť pacientom stabilizovať ich zdravotný stav,“ vysvetľuje MUDr. Marián Rošák, MPH, chirurg Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
-lbr-
 
Príspevok Na Slovensku stúpa počet amputácií končatín nielen u diabetikov zobrazený najskôr Hlavné správy.