Bratislava 17. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Od pondelka do nedele (16. – 22. apríla 2018) prebieha na Slovensku Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Podkladom modlitieb za duchovné povolania sú slová Ježiša “Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). K modlitbe pozýva aj Svätý Otec František. Na záver týždňa budeme opäť sláviť Nedeľu Dobrého pastiera, ktorý získala svoj názov podľa liturgického čítania o Dobrom pastierovi, ktorý dáva svoj život za ovce (Jn 10, 11 – 18). Počas tohto víkendu sa na Slovensku konajú dni otvorených dverí v kňazských seminároch. Aj tento rok pozývajú na svoj program viaceré z nich. Časť seminaristov tiež navštívi farnosti.

Ilustračné foto

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri Konferencii biskupov Slovenska ponúka k týždňu modlitieb za duchovné povolania špeciálny zborník, ktorý prináša konkrétne podnety na to, ako ho sláviť. Využiť ho môžu farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Brožúrka obsahuje napríklad ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým.
V nedeľu Dobrého pastiera Cirkev slávi svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Tentokrát to bude už po 55-krát. Tradične k nemu vydáva svoje posolstvo aj Svätý Otec. Pápež František ho tento raz písal v perspektíve prípravovaného generálneho zasadnutia biskupskej syndoy, ktorá bude tento rok v októbri venovaná mládeži. V posolstve, ktoré je k dispozícii aj v slovenčine, sa zameral pápež na tri aspekty – počúvanie, rozlišovanie a žitie Pánovho poslania. “Tieto tri aspekty – počúvanie, rozlišovanie a prežívanie – rámcujú aj začiatok Ježišovho poslania: po dňoch modlitby a duchovného boja na púšti navštívil synagógu v Nazarete a započúval sa tu do Božieho slova, v ktorom spoznal poslanie, ktoré mu Otec zveril, a ohlásil, že ho prišiel uskutočniť „dnes“,” prihovára sa v posolstve pápež František.
Zdroje: www.kbs.sk / povolania.kbs.sk / zasvatenyzivot.sk
 

Príspevok Na Slovensku prebiehajú celý týždeň modlitby za duchovné povolania zobrazený najskôr Hlavné správy.