Bratislava 3. februára 2017 (TASR-František Iván)

Vzhľadom na dlhodobo prezentované rôzne výpočty chýbajúcich sestier a zdravotníckych pracovníkov v slovenskom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti vypracoval Inštitút zdravotnej politiky (IZP) MZ SR analýzu Stavu zdravotníckeho personálu v Slovenskej republike. Jej cieľom je priniesť objektívne údaje aktuálneho stavu a takisto pohľad na vývojové trendy v oblasti zdravotníckeho personálu.

Ilustračné fotoIlustračné foto

Reálne čísla, pozitívne trendy
V ústavnej zdravotnej starostlivosti chýba podľa hlásení samotných poskytovateľov dovedna 1032 sestier. Tieto údaje vyplývajú z mimoriadneho štatistického zisťovania NCZI realizovaného na jeseň 2016, v rámci ktorého boli oslovené všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. Čo je však dôležité, tak v porovnaní s rokom 2010, kedy v slovenských nemocniciach chýbalo (podľa hlásení samotných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti) 1277 sestier, je to o 21 percent menej, a teda ide o pozitívny vývojový trend.

IZP poukazuje aj na to, že za Slovensko neboli doposiaľ údaje o počte sestier zasielané v súlade s metodikou OECD. Prepočet IZP zosúladil metodiku s metodikou OECD a očistil údaje o tzv. „outliers“, čiže o krajiny, ktoré vykazovali extrémne vysoké alebo nízke hodnoty počtu sestier. Tieto hodnoty porovnávali systémovo a procesne neporovnateľné krajiny a ich údaje výrazne negatívne skresľovali celkový výsledok. Po použití správnej OECD metodiky (týkajúcej sa definovania sestier) a zreálnení týchto údajov IZP vypočítal, že na Slovensku v skutočnosti chýba 1925 sestier.

Nedávno prezentované číslo šesť až sedem tisíc chýbajúcich sestier bolo vypočítané na základe metodiky OECD, avšak nebolo očistené o tzv. „outliers“ a do výpočtu nevstupovali údaje týkajúce sa počtu sestier, tak ako ich definuje OECD.

IZP práve to identifikoval, okrem už spomínaných „outliers“, ako hlavný metodický nedostatok – údaje za Slovensko o odborne spôsobilých sestrách boli pôvodne nesprávne porovnávané s výrazne širšou skupinou sestier, kde sú okrem praktizujúcich sestier evidované aj sestry pracujúce na iných ako zdravotníckych pozíciách.

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.