Slovenská agentúra pre cestovný ruch by mala od budúceho roka skončiť ako samostatná organizácia. Podľa informácii HN by sa mala hlbšie včleniť do štruktúr Ministerstva dopravy ako sekcia. SACR končí ku 31.12. tohto roku ako samostatná príspevková organizácia. Informácia prichádza v čase, keď si hotelieri pochvaľovali letnú sezónu, ktorú označili za rekordnú.

​Zrušenie agentúry potvrdila aj hovorkyňa SACR Zuzana Onufer. „Je to rozhodnutie ministra dopravy. Bolo nám povedané, že sa agentúra zruší a prejde pod ministerstvo. Bližšie informácie vám povedia na rezorte dopravy“.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na propagáciu cestovného ruchu na Slovensku. Bola zriadená Ministerstvom hospodárstva v roku 1995 a zameriava sa najmä na lákanie zahraničných hostí na Slovensko.

O desať rokov neskôr agentúra prešla do pôsobností Ministerstva kultúry. Tam vydržala len niekoľko mesiacov a bola začlenená pod Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja.