Bratislava 17. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Na použitie výnosu z predaja emisných kvót by mal dozerať Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa za SaS Anna Zemanová

“Podstatou návrhu je, aby použitie financií získaných z predaja teplého vzduchu bolo prerokované vo Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR,” uviedla Zemanová. Výnos sa podľa jej slov ročne pohybuje vo výške okolo 140 miliónov eur.

Na archívnej snímke poslankyňa za SaS Anna ZemanováNa archívnej snímke poslankyňa za SaS Anna Zemanová

“O ich použití nie sú žiadne verejné informácie. Ich výnos by mal byť použitý na rôzne opatrenia v oblasti klímy a ovzdušia. Mal by byť, ale nie je, lebo končí v iných výdavkoch na základe dohody ministerstva financií a životného prostredia,” vysvetľuje Zemanová. Novelou chce dosiahnuť transparentnosť použitia výnosu z dražieb kvót.

Platný zákon podľa Zemanovej predpokladá dohodu ministerstva financií a ministerstva životného prostredia, obsah dohody je však ponechaný na ne. “Navrhovanou novelou zákona sa do procesu prijímania dohody včlení ďalší subjekt kontroly tak, aby mohlo byť zabezpečené dodržanie percentuálnych rozpätí použitia výnosu z dražieb ustanovených v zákone,” doplnila.

Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami sa podľa Zemanovej považuje za základný kameň politiky Únie v boji proti klimatickej zmene a nákladovo efektívny nástroj znižovania emisií skleníkových plynov. Pripomína, že podľa revidovaného systému obchodovania s emisiami existuje jednotný strop pre celú EÚ – zníženie emisií o 21 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005, ktorý nahrádza pôvodných 27 vnútroštátnych stropov.

“Európska komisia očakáva, že dražiť sa bude asi polovica kvót, čo znamená asi miliarda povoleniek ročne. Prostriedky získané v týchto dražbách budú príjmom členských štátov, ktoré sami rozhodujú, ako s nimi ďalej naložia,” doplnila Zemanová.

Vlády členských krajín podľa jej slov súhlasili, že “najmenej 50 percent” príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie “by sa malo” použiť na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie. “Napríklad na ďalšie znižovania emisií, rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti či projekty boja s odlesňovaním, buď vnútroštátne alebo aj v iných rozvojových krajinách,” doplnila.