Bartislava 24. februára 2019 (SITA/HSP/Foto:facebook)
 
Katedra trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave organizuje 7. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie “Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi”. Ako ďalej akadémia informuje na svojej internetovej stránke, konferencia sa uskutoční 19. marca v priestoroch školy

Ilustračné foto

„Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom ,“ uvádzajú organizátori.
Súčasťou konferencie bude podľa organizátorov tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov. Viac informácii o konferencii je možné získať na stránke https://www.akademiapz.sk/aktu%C3%A1lne-ot%C3%A1zky-trestn%C3%A9ho-pr%C3%A1va-v-te%C3%B3rii-praxi
 
Príspevok Na policajnej akadémii budú diskutovať o aktuálnych otázkach trestného práva zobrazený najskôr Hlavné správy.