Košice 26. februára 2019 (HSP/TSKE/Foto:Katechetický úrad Košickej eparchie)
 
Tretí metodický seminár tohto školského roka pre katechétov a učiteľov náboženskej výchovy Košickej eparchie organizoval košický Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana na eparchiálnom úrade 26. februára

Metodický seminár pre katechétov a učiteľov náboženskej výchovy Košickej eparchie

Seminár sa začal modlitbou Tretej hodinky a pokračoval privítaním hostí riaditeľom katechetického úradu otcom Jánom Ducárom. Pozvaný hosť Marcel Gajdoš, predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie, predstavil tému “Východná identita gréckokatolíka – nosné piliere”, v ktorej rozobral niektoré dôležité prvky identity, ako sú obrad, liturgické a bohoslužobné slávenie, pôsty a ikony.
TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie.
 
Príspevok Na metodickom seminári katechéti a kňazi Košickej eparchie spoznávali východnú identitu kresťana zobrazený najskôr Hlavné správy.