Zvolen/Vígľaš 28. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

Predovšetkým na hygienu operačných sál bola zameraná celoslovenská konferencia, ktorá sa v týchto dňoch konala vo Vígľaši v okrese Detva. Jej organizátorom bola Nemocnica Zvolen a zúčastnilo sa jej približne 200 odborníkov z radov lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a medicínsko-technických pracovníkov.
Ilustračné foto

“Hygiena všetkých našich priestorov je pre nás dlhodobo veľmi dôležitá, pretože je základným pilierom bezpečnej hospitalizácie pacienta, ako aj bezpečnosti našich zamestnancov. Na internej úrovni už prebiehali na jednotlivých oddeleniach lokálne seminárne akcie a edukatívnou formou upozorňovali zdravotníckych pracovníkov na nevyhnutnosť dodržiavania nastavených hygienických opatrení,“ uviedol pre TASR riaditeľ zvolenskej nemocnice Jozef Botka.
Nemocnica vďaka svojmu aktívnemu prístupu k hygiene rúk a prostredia zvyšuje bezpečnosť hospitalizácie pacienta a ako jedna z mála na Slovensku je držiteľom Výročnej ceny Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz. Práve tento potenciál sa zvolenská nemocnica rozhodla rozširovať a vybudovať platformu, pomocou ktorej si budú môcť odborníci vymieňať dôležité informácie a skúsenosti.
Hygiena rúk je základným, najefektívnejším spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz a prevencie šírenia antimikróbnej rezistencie. „Dôsledné dodržiavanie hygieny rúk je v boji proti výskytu nozokomiálnych nákaz jedným z najúčinnejších prostriedkov. Aby mohla byť prevencia účinná, je potrebné dokonale pochopiť proces vzniku a šírenia týchto nákaz a je potrebná ochota zdravotníckych pracovníkov sa týmto problémom zaoberať, zavádzať preventívne opatrenia do praxe, vzdelávať sa v tejto oblasti, k čomu môže prispieť aj táto konferencia,“ zdôraznila námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Zvolen Elena Mikušová.
Prednášky sa venovali bezpečnosti na operačnom trakte, riadeniu rizík a bezpečnosti na operačných sálach, aktuálnym trendom v dezinfekcii plôch, dodržiavaniu hygienicko-epidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach. Odprezentované boli taktiež rôzne spôsoby prevencie a kontroly nemocničných infekcií a boli dôkazom toho, že tieto problémy sú súčasne problémami všetkých slovenských nemocníc.
Ďalšou z aktivít, ktorým sa Nemocnica Zvolen venuje pri príležitosti Dňa hygieny rúk, bude akcia pre širokú verejnosť 5. mája od 12.00 do 17.00 h v priestoroch Zvolenskej Európy. Návštevníci si tam budú môcť vyskúšať a následne pod UV lampou otestovať správnosť postupu umývania rúk. Deťom priamo v obchodnom centre postavička Minka Špinka vyrozpráva svoj príbeh, pomocou virtuálnej rozprávky, a tým ich naučí, ako si správne umyť ruky. Následne Minko Špinko zavíta aj medzi tých najmenších – škôlkarov a školákov základných škôl, kde už je mnohým známy a teší sa stále väčšej pozornosti.