Košice, 13. august 2018 (HSP/Foto:Lucia Havrilová)
 
Tisíce pútnikov prišli 11. – 12. augusta do Klokočova na košickú celoeparchiálnu odpustovú slávnosť farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Na snímke jedna z účastníčok odpustu

Samotná odpustová slávnosť začala už v piatok duchovnou obnovou, spojenou s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. Pokračovala v sobotu modlitbou večierne, svätením vody a mládežníckou modlitbou posvätného ruženca, po ktorom začala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Súčasťou liturgie bola aj diakonská vysviacka dvoch poddiakonov Košickej eparchie – Jána Horňáka a Tomáša Miňa.
Vo svojej kázni vladyka varoval najmä prítomných mladých, aby neboli leniví a nezabíjali drahocenný čas ničnerobením. Vysvetlil, že lenivosť je označovaná za matku všetkých hriechov. Na záver prítomných vyzval, aby sa nebáli života a spolu s Máriou odpovedali na pozvanie k aktivite svoje áno.
Po svätej liturgii, ktorú spevom sprevádzal Zbor Presvätej Bohorodičky Ochrankyne z Rakovca nad Ondavou, vladyka Milan odovzdal certifikáty absolventom animátorskej školy. Program pokračoval prezentáciou dokumentu o obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 – Vzkriesenie, ktorý vytvorilo občianske združenie Byzantinos. Mladí sa následne pomodlili krížovú cestu s krátkymi zamysleniami vladyku Milana práve na tému prenasledovania cirkvi a vernosti jej kňazov a veriacich.
Po polnoci sa začal celonočný program modlitieb pozostávajúci z liturgie, akatistov, molebenu, polnočnice a nočnej eucharistickej pobožnosti. Nedeľné ráno začalo utierňou a nasledovala liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú celebroval vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha spolu s otcom Andrejom Mariánom Pacákom CSsR, nominantom na biskupa slovenskej eparchie v Toronte. Ten sa v kázni zamyslel nad povolaním učiteľa, ako aj samotného Krista – Učiteľa. Vysvetlil, že správny učiteľ má vzťah nie len ku svojim žiakom, ale aj k predmetu, ktorý vyučuje. Jeho úlohou je sprostredkovať nie len holé vedomosti, ale vybudovať vzťah k náuke. A upozornil, že aj rodič je práve takýmto učiteľom v duchovných skutočnostiach. Na záver liturgie mu vladyka Peter poďakoval a ubezpečil ho o modlitbách, ktoré ho budú sprevádzať aj za oceán.
Odpust vyvrcholil archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur spolu s humenským vikárom otcom Martinom Zlackým, za účasti mnohých kňazov a novopostavených diakonov. Spevom svätú liturgiu sprevádzal košický katedrálny Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda. Slávnostným kazateľom bol otec Marián Kuffa, predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza.
Vo svojej kázni vychádzal zo života Panny Márie, z jej Fiat – nech sa stane Božia vôľa. Ukázal na pravú ženskosť, ktorá spočíva v obetavosti a láskavosti, a na pravú mužnosť, ktorú charakterizuje obetavá láska a starostlivosť o ženu.
Po skončení liturgie nasledovalo krátke poďakovanie hosťom spojené s kvetinovým darom a pozvanie na biskupskú chirotóniu otca Andreja Pacáka, ktorá sa uskutoční 2. septembra v Bazilike minor v Michalovciach. Po poďakovaní nasledoval sprievod okolo chrámu, s čítaním štyroch evanjelií a myrovaním.
Program odpustovej slávnosti bolo možné sledovať cez internetový prenos na webovej stránke www.logos.tv. Sobotnú a nedeľnú svätú liturgiu slávenú vladykom Milanom mohli diváci sledovať aj v živom prenose televízie Noe. Sobotná večerná svätá liturgia bola vysielaná aj prostredníctvom rádia Lumen.
Záznam sobotnej večernej svätej liturgie s udelením diakonských svätení:

 
Záznam kázne vladyku Milana Chautura na sobotnej večernej svätej liturgii si môžete pozrieť tu.
Videodokument Vzkriesenie, ktorý pojednáva o skutočnostiach roku 1968:

 
Záznam slávnostnej nedeľnej svätej liturgie si môžete pozrieť tu.
Záznam kázne otca Mariána Kuffu na slávnostnej nedeľnej svätej liturgii si môžete pozrieť tu.
Redakciu informoval o. Jaroslav Girovský- poverený pre kontakt s masmédiami Košickej eparchie
 
Príspevok Na klokočovskom odpuste odzneli výzvy k aktivite a autentickosti života zobrazený najskôr Hlavné správy.