Bratislava 13. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)
 
V rámci inštitútu hodiny otázok počas rokovania Národnej rady SR by mali byť prvé dve otázky na premiéra žrebované spomedzi otázok, ktoré na danú hodinu otázok položili poslanci opozície. Navrhujú to poslanci za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová, Milan Laurenčík a Martin Klus, ktorý na októbrovú schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). „Ďalej sa navrhuje, aby členovia vlády boli povinní vopred informovať národnú radu o svojej prípadnej neprítomnosti na hodine otázok a aj o dôvodoch svojej neprítomnosti, a to tak, aby národná rada túto informáciu sprostredkovala poslancom parlamentu najneskôr dva dni pred hodinou otázok,“ uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu. Poslanci tak podľa predkladateľov budú vopred vedieť nielen dôvod neprítomnosti príslušného ministra, ale budú sa tiež môcť rozhodnúť, či má zmysel klásť otázku na neprítomného člena vlády

Na snímke zľava podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko, podpredsedkyňa SaS Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík, predsedkyňa poslaneckého klubu Natália Blahová a generálny manažér Michal Foltin

Podľa aktuálneho znenia zákona o rokovacom poriadku NR SR platí, že do programu každej riadnej schôdze parlamentu sa zaradí hodina otázok, v ktorej odpovedajú členovia vlády, generálny prokurátor a predseda najvyššieho kontrolného úradu na aktuálne otázky, najmä z ich pôsobnosti, a to na základe otázok, ktoré písomne položili poslanci do 12:00 dňa, ktorý predchádza dňu tohto bodu programu. Zároveň platí, že prvých 15 minút z hodiny otázok je venovaných otázkam položeným predsedovi vlády.
„Inštitút hodiny otázok neraz predstavuje jediný možný spôsob, ako sa poslanci môžu verejne vo vzájomnej komunikácii dopytovať členov vlády a predsedu vlády na konkrétne aktuálne otázky. Keďže ide o časovo jasne ohraničený inštitút, a zväčša nie je možné v rámci jednej hodiny odpovedať na všetky položené otázky, poradie otázok sa žrebuje. Často sa tiež stáva, že sa skupina poslancov podporujúcich vládnu väčšinu dohodne na tom, že podá relatívne vysoký počet podobných až totožných otázok adresovaných predsedovi vlády. Logicky sa potom stáva, že otázky opozičných poslancov nie sú zodpovedané vôbec,“ priblížili predkladatelia s tým, že z povahy inštitútu hodiny otázok však nepriamo vyplýva, že v pluralitnej liberálnej demokracii by mal byť doménou najmä opozičných poslancov. „Navrhuje sa preto, aby v rámci inštitútu hodiny otázok boli prvé dve otázky na premiéra žrebované spomedzi otázok, ktoré na danú hodinu otázok položili poslanci opozície,“ dodali.
Pokiaľ ide o účasť členov vlády na hodine otázok, podľa aktuálneho znenia zákona o rokovacom poriadku platí, že na hodine otázok musia byť prítomní všetci členovia vlády. Liberáli pripomínajú, že v skutočnosti sa však toto ustanovenie zákona nedodržiava a na hodine otázok sú niektorí členovia vlády, na ktorých boli poslancami položené a vyžrebované otázky, zastupovaní inými členmi vlády. Tí tak v zastúpení neprítomného kolegu či kolegyne prečítajú odpoveď poslancovi, ak je ten prítomný. Prítomný poslanec má síce možnosť podať na mieste doplňujúcu otázku, tento inštitút však zväčša stráca zmysel, ak na otázku odpovedá člen vlády zodpovedný za iný rezort.
 
Príspevok Na hodine otázok by mal premiér odpovedať najprv na opozičné otázky, navrhuje SaS zobrazený najskôr Hlavné správy.