Žilina 22. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline sa od 15. do 22. októbra 2018 uskutočnil už devätnásty ročník misijného týždňa, ktorého hlavnými aktivitami boli modlitba za jednotlivé kontinenty, misijná výzdoba a súťaž v zbere poštových známok. Ranná modlitba bola spojená s Posolstvom Svätého Otca Františka ku Svetovému dňu misií

Ilustračné foto

Vo štvrtok 18.októbra sa žiaci zapojili do akcie Milión detí sa modlí ruženec. Jednotlivé desiatky ruženca svetla boli doprevádzané obrázkovou prezentáciou a okrem slovenčiny zazneli aj po anglicky, nemecky a rusky.
Gymnázium sv. Františka v Žiline aj misijným týždňom podporuje aktivity rozvíjajúce osobnosť svojich žiakov prostredníctvom výchovy ku konaniu dobra a pomoci druhým. Jednou z nich bolo aj zapojenie sa do výtvarnej súťaže “Deti pre Sýriu”, ktorú vyhlásila národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, kde v 2. kategórii žiačky gymnázia získali 1. a 3. miesto.
Bližšie informácie o gymnáziu sa nachádzajú sa na internetovej stránke www.gsf.sk
TK KBS informovala Anna Poláčková

Príspevok Na Gymnáziu sv. Františka v Žiline sa uskutočnil opäť misijný týždeň zobrazený najskôr Hlavné správy.