Prešov 23. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Gréckokatolícka teologická fakulta (GTF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a Slovenský inštitút logoterapie v Bratislave pozývajú na vedeckú konferenciu s názvom “Aktuálnosť zápasu o zmysel”. Uskutoční sa vo štvrtok 25. októbra 2018 v Aule A1 na 1. poschodí GTF v Prešove. Konferencia sa koná v rámci projektu VEGA 1/0452/16

Ilustračné foto

PROGRAM:
– 8:40 h Prezentácia
– 9:00 h Otvorenie: doc. Michal Hospodár, GTF PU
Pozdravný príhovor: Mons. Peter Šturák. dekan GTF PU v Prešove
– 9:20 h prof. Pavol Dancák, GTF PU (Zmysel ako reflexia hranice)
– 9:40 h Mons. Marek Forgáč, TF KU v Košiciach (Láska a koncept sebatranscendencie)
– 10:00 h doc. Eva Naništová, Ústav klinickej psychológie PEVŠ v Bratislave (Posttraumatický rozvoj a možnosti jeho aktivácie v logoterapii)
– 10:20 doc. Michal Hospodár, GTF PU (Láska – výstup od erosu k Logosu)
– 10:40 h prestávka s občerstvením
– 11:00 h Mons. ThDr. Ľubomír Petrík, GTF PU (Pravda a láska – alfa a omega homílie)
– 11:20 h Agnesa Mučková, Klinika detskej psychiatrie DFN v Bratislave / doc. Judita Stempelová, Slovenský inštitút logoterapie v Bratislave (Nové prístupy a perspektívy logoterapie vo svete, závery IV. Kongresu logoterapeutov v Moskve, 2018)
– 11:40 h Daniel Sabol, GTF PU (Dôležitosť a význam modlitby pri hľadaní a spoznávaní zmyslu života človeka)
– 12:00 h Pavol Uličný, GTF PU (Korelácia benevolentného a nekompromisného vedenia mladých ľudí)
TK KBS informoval Michal Hospodár.
 

Príspevok Na GTU v Prešove chystajú konferenciu Aktuálnosť zápasu o zmysel zobrazený najskôr Hlavné správy.