Bratislava 1. apríla 2019 (HSP/Foto:TASR- František Iván)
 
Na poslednom zasadnutí europarlamentu bol prijatý zákon, ktorý pobúril včelárov v celej únii. Povinné označovanie včiel považujú za niečo, čo je už naozaj cez čiaru. Dokedy budeme ešte trpieť takéto šialené úlety euroúradníkov?

Ilustračné foto

Na svojom nedeľnom zasadnutí Európsky parlament hlasoval aj o návrhu moldavskej europoslankyne Bee Pcselovej, ktorého cieľom by mala byť zlepšená identifikácia včelstiev ako príspevok k transparentnejšiemu podnikaniu v oblasti včelárstva. V dôvodovej správe k zákonu uviedla, že farmári sa sťažujú, že na ich pozemky často lietajú včely cudzích včelárov, a tým zasahujú do ich majetkových práv, pričom doposiaľ sa to nedalo nijako preukázať, keďže včelstvá neboli identifikovateľné.
Od prvého júla tohto roku sa má situácia zmeniť. Všetci včelári v členských krajinách budú mať povinnosť všetky svoje včely mať označené identifikačnými štítkami, na ktorých musí byť uvedená štátna príslušnosť, meno a identifikačné číslo včely, ako aj kód podnikateľského subjektu, ktorému včela patrí. Bude povinnosťou včelára zabezpečiť, aby jeho včely lietali iba v určenom priestore, pričom porušenie tohto nariadenia, ako aj prevádzkovanie neoznačených včiel bude sankcionované pokutou až do výšky 3 eur a 14 eurocentov na jednu odchytenú včelu. Napriek viacerým pripomienkam návrh bol napokon schválený v pôvodnom znení, pričom zaň hlasovali aj všetci slovenskí europoslanci, ktorí boli na schôdzi prítomní.
Zákon má byť prínosom aj ku zlepšovaniu kvality medu. Tak ako v prípade kvality mäsa je u jatočných zvierat tendencia dosledovať pôvod mäsa až ku konkrétnemu zvieraťu z konkrétneho chovu, podobne aj v prípade kvalitného biomedu bude musieť mať zákazník v budúcnosti k dispozícii informáciu od ktorého včelstva a konkrétne od ktorých robotníc med pochádza, s presným uvedením všetkých týchto údajov na obale výrobku. To je však ambiciózny cieľ, ktorý predbežne stanovila Európska komisia až na roky 2025 – 2026.
Potreba identifikovať každú európsku včelu je dôležitá aj z bezpečnostného hľadiska: pri dnešnej všadeprítomnej hrozbe teroristických útokov a technologickom pokroku je tu hrozba, že včelie roje by mohli byť zneužité na páchanie trestnej činnosti. Označené včely budú ťažšie zneužiteľné, pretože majitelia si ich budú vedieť kontrolovať a okrem toho, včely označené relatívne ťažkým štítkom majú pomerne malý dolet a nižšiu užitočnú nosnosť výzbroje, čo tiež znižuje ich spoločenskú nebezpečnosť. V neposlednom rade tento zákon bude prínosom aj pre ľudí, ktorým uletia včely – bude možné ich spoľahlivo nájsť, identifikovať a vrátiť.
Kritici nového eurozákona o včelstvách majú výhradu najmä voči faktu, že umiestňovanie euroštítkov na každú včelu bude pre včelárov nesmierne prácne. Na druhej strane tým vzniknú nové pracovné miesta vo výrobe štítkov, a tiež pri označovaní včiel. Naopak, neprešiel pozmeňovací návrh zaviesť pre každú včelu ešte aj očkovací preukaz, pretože by to údajne viedlo k zbytočnej byrokracii, a tej sa, ako vieme, europarlament snaží veľkým oblúkom vyhýbať.
Zástancovia tohto zákona argumentujú, že každý dobrý včelár predsa aj tak pozná každú svoju včelu po mene, takže s novým nariadením by nemali mať problém. Určité problémy by mohli mať tí včelári, ktorí doteraz neviedli precíznu evidenciu svojich včiel. Pre tých EÚ pripravuje prechodné obdobie, počas ktorého by na štítku, ktorý bude umiestnený na chrbte včely, nemuselo byť uvedené jej meno, ale iba dočasne pridelené číslo veterinárnymi stanicami alebo centrami slobody zvierat. Tieto dočasné štítky však budú musieť byť vymenené za trvalé euroštítky najneskôr do 29. februára 2021.
Ozývajú sa však aj kritické hlasy, že vraj tento zákon ako celok je jedna donebavolajúca sprostosť porovnateľná azda iba s nedávno schváleným eurozákonom na ochranu autorských práv. A vy si čo myslíte, ktorý z uvedených zákonov je absurdnejší?
Ivan Lehotský
P.S. Dnes je krásny jarný deň, prvý aprílový…
 
Príspevok Myslia to europoslanci vážne? Včelári nevedia, či sa z nového nariadenia Európskej únie majú smiať alebo plakať zobrazený najskôr Hlavné správy.