Bratislava 13. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Do zákona by sa mal zaviesť nový pojem “obchodná prirážka” a mali by sa nastaviť jasné pravidlá pre dohadovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení. Takéto novinky navrhuje trojica poslancov koaličného Mosta-Híd Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar v novele zákona o cenách

Na snímke Andrej Hrnčiar (Most-Híd)

Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá má naplánovaný začiatok na 27. novembra. Účinnosť novely je navrhnutá od 1. marca 2019.
Novelou chcú teda predkladatelia doplniť do zákona definíciu primeranej obchodnej prirážky. Tú má predstavovať obchodná prirážka, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky, ktorá je uplatňovaná na rovnaký, porovnateľný alebo vzájomne zastupiteľný tovar od iného dodávateľa, ktorý predávajúci ponúka v rovnakom čase. Pričom obchodnou prirážkou sa rozumie percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči nákupnej cene.
Predkladatelia zároveň navrhujú, že neprimeranú cenu nemôže dohodnúť predávajúci ani kupujúci, ktorí sú vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov. “Zákon sa dopĺňa o definíciu výhodnejšieho hospodárskeho postavenia a spôsobu posudzovania, či takéto postavenie existuje alebo nie,” uviedli poslanci.
Návrhom zákona tiež dávajú kompetenciu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kontrolovať cenovú disciplínu v oblasti cien potravinárskych výrobkov. Podľa predkladateľov ide o reakciu na zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ktoré sa v obchodných vzťahoch najmä pri predaji potravinárskeho tovaru vyskytuje stále častejšie.
 
Príspevok Most-Híd chce v zákone pojem obchodná prirážka a určenie pravidiel pri cenách zobrazený najskôr Hlavné správy.