Bratislava 29. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Národnostné divadlá – Divadlo Romathan (Prešov), Divadlo Thália Színház (Košice), Divadlo Alexandra Duchnoviča (Prešov), Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház a národnostná hudobná inštitúcia Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS, Prešov) by mali prejsť do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Mali by teda byť štátnymi divadlami a štátnou hudobnou inštitúciou. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd v novele zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, ktorú predložili na októbrovú schôdzu

Ilustračné foto

“Menované národnostné súbory napriek tomu, že sú zriadené vyššími územnými celkami, majú celoslovenskú pôsobnosť, veľkú časť svojej umelecko-interpretačnej činnosti realizujú mimo územia samosprávneho kraja,” upozorňujú vládni poslanci z Mosta-Híd. Činnosť súborov je teda podľa bugárovcov porovnateľná s činnosťou Štátnej filharmónie v Košiciach, Štátneho komorného orchestra v Žiline a Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktoré sú organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.
“Keďže ide o erbové reprezentatívne inštitúcie národnostných menšín na Slovensku, mali by mať rovnaké postavenie ako majú aj tie slovenské divadlá a slovenské hudobné inštitúcie, ktoré sídlia mimo hlavného mesta SR, ale majú celoslovenskú pôsobnosť,” zdôrazňuje Most-Híd, ktorý teda z týchto súborov chce urobiť štátne divadlá a štátnu hudobnú inštitúciu.
“Cieľom je zintenzívniť činnosť národnostných divadiel a umeleckého súboru, aby boli umeleckými telesami modernými, otvorenými, aby prispievali k integrácii národnostných menšín, resp. aby sa podieľali na odbúravaní negatívnych stereotypov v spoločnosti,” vysvetľujú poslanci Mosta-Híd.
Pozdvihnutie národnostných umeleckých súborov na úroveň organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bude mať podľa nich aj kladný medzinárodný a bilaterálny kontext. “Keďže Slovensko sa môže chváliť v zahraničí s jedinečným divadlom pre rómsku národnostnú menšinu, a jedinečnými súbormi rusínskej národnostnej menšiny,” dopĺňajú.
 
Príspevok Most-Híd chce, aby národnostné súbory boli štátnymi zobrazený najskôr Hlavné správy.