Bratislava 12. septembra 2018 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)
 
Dňa 12. septembra 1683 ráno sa na svahoch nad Viedňou zoradila do bojovej formácie Európská armáda zložená z Bavorov, Sasov, Frankov, Švábov a 20.000 cisárskych vojakov, ktorým velil Karol Lotrinský. Poľský kráľ Ján III. Sobiesky z 20.000 jazdcami bol druhým veliteľom. Dolu pod Kahlenbergom bola už od polovice júla obliehaná Viedeň 200 tisícovou tureckou armádou, ktorej velil Veľkovezír Kara Mustafa.

Ilustračné foto

Mesto, ktoré bránila posádka a obyvatelia mesta spolu so 700 študentmi, bolo úplne vyčerpané. Chýbali potraviny, strelivo a straty cisárskej posádky presiahli polovicu jej pôvodného stavu.
12. september bol rozhodujúci deň pre osud mesta, ale i strednej Európy, ďalším cieľom expanzie by bol Mníchov a úspešná výprava by znamenala aj koniec zvyšku severného Uhorska, dnešného Slovenska.
76.000 tisíc vojakov sa pohlo proti tureckým pozíciám a okolo obeda dobyli delostrelecké postavenia v strede. Na pravom krídle postupovala pomaly Poľská jazda cez vinice, ale okolo tretej hodiny popoludní Sobiesky poslal do útoku ťažkú jazdu. Turecké ľavé krídlo, kde bola ľahká jazda z Krymských Tatárov, nevydržali útok a ich útek rozhodol o výsledku bitky. Stred tureckej zostavy ešte chvíľu odolával, ale sústredený nápor viedol okolo šiestej hodiny k úplnému zrúteniu tureckej armády a úteku z bojiska. Na bojisku zostalo asi 30 000 padlých, zásoby, delostrelectvo, pokladnica, Prorokova zástava, stan Veľkovezíra a bolo oslobodených 40 000 civilistov, ktorých Turci pochytali a predali by ich do otroctva.
Veľké víťazstvo definitívne rozhodlo o zastavení tureckého postupu do strednej Európy a bolo začiatkom konca impéria na Bospore, ktoré definitívne skončilo až rozpadom ríše v roku 1918. Pre Uhorsko to znamenalo koniec skoro dvoch storočí vojny proti silnému a brutálnemu nepriateľovi. Dôsledky protitureckých vojen sa podarilo odstrániť až o storočie neskôr.

Na snímke Peter Sokol

Víťazstvo pri Viedni znamenalo aj začiatok oslobodenia Uhorska. Postupne bola dobytá Pešť, Ostrihom, Nové Zámky a Belehrad. Bratislava prestala byť mestom na hranici Tureckej ríše. Pre Slovensko skončilo nebezpečie, ktoré ovplyvnilo život viacerých generácií a prinieslo nekonečné utrpenie obyvateľstvu. Pri obliehaní Viedne pomocné sily tureckej armády, najmä Krymskí Tatári, terorizovali územie západného Slovenska a ako príklad stačí prepad Svätého Jura, kde odvliekli do otroctva alebo zabili vyše 3 000 ľudí. Podobný osud postihol aj Hainburg, kde zahynulo tri razy viac obyvateľov.
Víťazstvo spojených Európskych síl na bojisku pri Viedni patrí k rozhodujúcim vojenským stretnutiam v našich dejinách, ktoré ovplyvnilo v rozhodujúcej miere politický, hospodársky, kultúrny vývoj a umožnilo v nasledujúcich storočiach formovanie národov na strednom toku Dunaja do modernej podoby.
doc. Kulašik a Peter Sokol 1. podpredseda Národnej Koalície
 
Príspevok Moslimskú inváziu sme už raz zastavili zobrazený najskôr Hlavné správy.