Rím 8. mája 2018 (HSP/churchmilitant/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)
 
Budúci kňazi-exorcisti sa v Ríme pripravujú aj na žiadosti od moslimov.

Ilustračné foto

Na konferencii Univerzity Regina Apostolorum o exorcizme, veteráni tohto rituálu inštruovali študentov, aby boli pripravení na moslimov prichádzajúcich s prosbou o duchovnú pomoc.
Niekoľko prednášajúcich hovorilo aj o svojich vlastných skúsenostiach. Kardinál z Albánska Ernest Simoni povedal účastníkom, že počas desaťročí, ktoré v tejto službe strávil, ho mnoho moslimov oslovilo, aby bojoval s démonmi. Uviedol, že si váži ich prosbu o pomoc poznamenajúc, že „Ježiš prišiel pre všetkých.“
Podobne, otec Fr. Andre Francicso Fernandes, indický kňaz slúžiaci v Dubaji svedčil, že za ním prišlo „mnoho moslimov“ kým bol v Perzskom Zálive.
„Hovoria, ´Otče, niekto na mňa uvalil čiernu mágiu, môžete sa nado mnou pomodliť a zbaviť ma zla?´“ vysvetľoval.
Iný prednášajúci, mexický kňaz Fr. Cesar Truqui vykonáva exorcizmy už desať rokov. Teraz slúžiaci v Švajčiarsku, bol bývalým asistentom pátra Gabriela Amortha, ktorý bol často označovaný ako „hlavný exorcista“ v Ríme predtým, ako v roku 2016 zomrel.
„Kristus bol prvý exorcista,“ povedal Fr. Truqui študentom. „Sila vyháňať démonov bola jedným zo znamení, že kresťanstvo je pravé náboženstvo.“
Konferencia za podpory Skupiny pre Socio-náboženský prieskum a informácie (GSRR),bola zameraná na znepokojivé rozmáhanie sa satanských kultov, ktoré sú živnou pôdou pre démonické posadnutie. Po prvýkrát kurz zahŕňal aj čarodejníctvo v Afrike.
Podľa profesora GSRRI Giuseppeho Ferrari, účastníci skúmali “témy únosov a vrážd detí pre rituálnu obetu prepojenú s čarodejníctvom na získanie zásluh,” čo sú “kruté a nehumánne praktiky” prevládajúce na kontinente.
Napriek tomu, že klérus v rámci tretieho sveta pokladá čarodejníctvo za veľmi znepokojivé, mnoho biskupov a kňazov na západe nevidí hrozbu, ktorú v sebe nesie.
Konajúca sa konferencia sa preto zameriavala aj na pomoc pri zmene tohto stavu informovaním a prípravou nových kňazov, trénovaných na tento duchovný boj.
Dopyt po exorcizmoch je na západe na prudkom vzostupe.
Napríklad v Taliansku sa požiadavky na exorcizmus v posledných rokoch strojnásobili s viac ako 500 000 vyplnenými žiadosťami ročne.
Krátko pre smrťou varoval pápež Ján Pavol II, že odpad od viery a znovupovstávajúce pohanstvo naprieč západom otvárajú dvere k novej vlne démonickej aktivity.
Skúmajúc približujúci sa duchovný kolaps, pápež urgoval každú diecézu, aby menovala svojho vlastného miestneho exorcistu.
V Spojených Štátoch, výzva Svätého Otca viedla v roku 2012 k vytvoreniu  Inštitútu Pápeža Leva XIII, centra oddaného šíreniu “duchovnej formácie kňazov, aby priniesli svetlo Krista, ktoré rozoženie zlo.”
Prudký nárast démonickej aktivity je hlásený v Spojených Štátoch kvôli závratnému množstvu prípadov užívania drog a závislosti na pornografii, rovnako ako kvôli strate viery vo všeobecnosti a zavrhnutiu náboženskej oddanosti.
Pred svojou smrťou v roku 2016 páter Amorth vysvetľoval, že démonické pôsobenie je viac evidentné v určitých obdobiach, vrátane toho nášho.
“Bez pochýb, sila satana je citeľná výraznejšie v obdobiach histórie, keď hriechy komunity sú viac viditeľné,” pozoroval. “Napríklad, keď pozerám na úpadok Rímskej Ríše, vidím morálny rozpad tohto obdobia  v histórii. Teraz, sme na rovnakej úrovni úpadku.”
“Diabol získava pevné miesto,” varoval exorcista. “Žijeme v dobe, keď viera mizne. Ak zamietnete Boha, diabol príde na Jeho miesto.”
 
Príspevok Moslimovia sa obracajú na katolíckych kňazov kvôli exorcizmu zobrazený najskôr Hlavné správy.