Moskva 21. apríla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)

Ruské Ministerstvo zahraničných vecí považuje za provokáciu plánované podujatia na Špicbergoch, ktoré by sa mali uskutočniť pod egidou NATO. Akékoľvek snahy o rozšírenie aktivít NATO na súostrovie v Severnom ľadovom oceáne je z pohľadu Moskvy otvorenou provokáciou, ktorá zapadá do celkového kurzu NATO zameraného na zadržiavanie Ruska. Tlačový odbor MZV Ruskej federácie v tejto súvislosti pripomenul, že konanie akýchkoľvek podujatí na Špicbergoch pod patronátom NATO príkro protirečí medzinárodnej dohode z roku 1920, v ktorej sa signatári zaviazali, že súostrovie bude zónou mieru a dobrého susedstva.

Špicbergy sú administratívne pod správou Nórska od roku 1925, kedy ich táto škandinávska krajina oficiálne anektovala. Podľa zmluvy z 9. februára 1920 (Svalbardská zmluva), ktorú podpísalo 41 štátov (medzi nimi aj Česko-Slovensko), však Špicbergy podliehajú osobitnému ekonomickému režimu, ktorý zaručuje všetkým zmluvným štátom právo ťažiť na ostrovoch nerastné bohatstvo. Napriek tomu, že v minulosti na ostrovoch ťažili uhlie aj americké, britské, holandské či švédske spoločnosti, dnes tam sú popri Nóroch už len Rusi. Špicbergy však musia podľa stále platnej zmluvy zostať demilitarizované. V súlade s osobitným medzinárodným štatútom Špicbergov spravuje Rusko na súostroví vlastné mestečko Barentsburg a dve zakonzervované oporné základne Pyramiden a Grumant.

Pomer obyvateľstva Špicbergov podľa etnickej príslušnosti v minulosti kolísal a boli obdobia, kedy na súostroví žilo viac Rusov ako Nórov. V súčasnosti žije na Špicbergoch asi 2 800 obyvateľov, z čoho Nóri predstavujú 55,4%, Rusi a Ukrajinci 44,3%, zvyšné 0,3% tvoria iné národnosti. Úradnou rečou na je nórčina, ale Rusi a Ukrajinci používajú ruštinu.

Gabriel Gačko