Kišiňov, 15. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Vadim Ghirda)

Moldavská vláda schválila návrh zákona o tom, že sa v ústave zmení názov oficiálneho štátneho jazyka. Navrhuje, aby oficiálnym jazykom Moldavska namiesto moldavského sa stal rumunský jazyk.
Na snímke moldavský prezident Igor Dodon

Pre niektorých čitateľov to bude asi ohromujúca správa, ale pre iných, ktorí trochu ovládajú moldavské a rumunské reálie, veľké prekvapenie to nebude: moldavský a rumunský jazyk sú fakticky rovnaké, aj keď majú odlišné názvy. Moldavská vláda navrhla zmeniť článok č. 13 ústavy a namiesto „moldavský jazyk fungujúci na základe latinskej grafiky“ uviesť „rumunský jazyk fungujúci na základe latinskej grafiky…“ Moldavské médiá uviedli, že ani jeden z členov vlády nebol proti tomuto návrhu.
Taktiež moldavské médiá pripomínajú, že Ústavný súd Moldavska ešte 5. decembra r. 2013 stanovil, že štátnym jazykom Moldavska je rumunčina. Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že, podľa neho, text Deklarácie o nezávislosti Moldavskej republiky, v ktorom za štátny jazyk Moldavska označená rumunčina, je nadradený nad ústavou Moldavska, kde je za štátny jazyk označená moldavčina…
Kvôli týmto nezhodám skupina poslancov iniciovala prijatie zákona o štátnom jazyku a o zmene textu ústavy. Navrhla, aby sa za štátny jazyk považovala rumunčina. Ústavný súd 31. októbra tohto roka vydal kladné stanovisko k tomuto návrhu.
Nie všetci však podporujú zmenu názvu štátneho jazyka, tvrdia, že v Moldavsku sa obyvateľstvo predsa rozpráva po moldavsky. Aj prezident Igor Dodon je proti tomuto návrhu a označil konanie poslancov za neprípustné. Vyhlásil, že bude bojovať proti tomu, aby sa v Moldavsku za štátny jazyk považovala rumunčina. Podotkol, že ak sa teraz poslanci predsa presadia svoj návrh, po zmene vlády dosiahne to, že tento návrh zrušia a veci dajú na správnu mieru. Na tlačovej konferencii zdôraznil, že verí, že sa v parlamente nenájde potrebný počet 67 hlasov, aby táto novelizácia bola schválená.
Moldavské médiá pripomínajú, že odborníci a lingvisti na celom svete nemajú v tejto otázke zhodu. Niektorí sa domnievajú, že rumunčina a moldavčina je ten istý jazyk a že len v Rumunsku a Moldavsku kvôli historickým príčinám dostal odlišné názvy. Iní odborníci, aj napriek tomu, že sú to takmer navlas rovnaké reči, považujú moldavský a rumunský jazyk za samostatné.
Niektorí odborníci pripomínajú taktiež, že jazykové rozdiely medzi moldavčinou a rumunčinou začali vznikať v 19. storočí. V období ZSSR, hlavne v prvej polovici minulého storočia, tieto rozdiely sa ešte viac prehlbovali. Ale po roku 1950 sa začal opačný proces a rumunčina a moldavčina sa zasa začali zbližovať a v súčasnosti sú prakticky úplne rovnaké. Kritici novely pripomínajú, že, napríklad, ani v Rakúsku nehovoria rakúštinou, ale nemčinou a preto žiadajú, aby štátnym jazykom v Moldavsku predsa zostala moldavčina. Celú záležitosť budú musieť vyriešiť poslanci moldavského parlamentu.
Eugen Rusnák