Bratislava 5. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR znefunkčňuje odbory a obmedzuje ústavné právo na štrajk, tvrdia Moderné odbory Volkswagen (MOV). Nepáči sa im, že rezort navrhuje, aby celé zdravotné odvody za štrajkujúceho zamestnanca povinne platila odborová organizácia bez ohľadu na ich odborovú organizovanosť.
Na snímke predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský

Rezort zdravotníctva tvrdenia o obmedzovaní odmieta. Poukazuje, že jeho cieľom nebolo znefunkčnenie odborov, ale aby sa počas štrajku zdravotné poistenie zamestnanca neprerušovalo. “Nebránime sa však ďalšej diskusii na túto tému,” povedala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.
Návrh ministerstva by podľa MOV znemožnil využitie ústavného práva na štrajk najmä menším odborovým organizáciám. “Tie by povinné platenie odvodov pre všetkých štrajkujúcich zamestnancov, aj nečlenov ich organizácie, finančne položilo,” uviedol Zoroslav Smolinský, predseda MOV. Rezort zdravotníctva požiadal o stiahnutie návrhu, Konfederácia odborových zväzov by sa podľa neho mala voči tejto novele zákona ohradiť. Potvrdil však, že počas júnového štrajku v závode Volkswagen MOV hradili odvody za štrajkujúcich, vrátane ich nečlenov.
Doteraz platenie odvodov za štrajkujúcich zamestnancov záviselo od možností a rozhodnutí odborovej organizácie. Ak odborová organizácia nemala prostriedky na úhradu odvodov za štrajkujúcich, nemusela tak urobiť a štrajkujúci si poistenie hradili individuálne sami. “Ale štrajk sa uskutočnil v snahe zlepšiť pracovné a najmä mzdové podmienky zamestnancov,” povedal Smolinský.
Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmeny v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ešte ju bude musieť schváliť vláda a parlament. “Právnou úpravou sme chceli vyjsť v ústrety požiadavke odborov na zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov a zamestnancov, ktorú odbory dlhodobo považujú za prekážku v uplatňovaní práva na štrajk,” uviedla Eliášová.
Napríklad dnes je zamestnávateľ pri jednodňovej absencii povinný za svojho zamestnanca, ktorý nemá príjem zo závislej činnosti z dôvodu neplateného voľna alebo ospravedlnenej neprítomnosti, oznámiť zdravotnej poisťovni zánik pracovného pomeru.
Zamestnanec má v tomto období povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odvádzať si poistné. “Po ukončení absencie má zamestnávateľ opätovne povinnosť nahlásiť vznik pracovného pomeru,” vysvetlila Eliášová.
Podľa súčasnej úpravy zamestnanec nie je zamestnancom počas neospravedlnenej absencie v práci alebo počas neplateného voľna. V rámci tohto obdobia zamestnávateľ neodvádza poistné a zamestnanec má povinnosť prihlásiť sa ako samoplatiteľ.
“Zamestnanec má podľa Zákonníka práce nárok na voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy počas účasti na štrajku, preto sa navrhovalo, aby sa zamestnanec počas účasti na štrajku pre účely verejného zdravotného poistenia naďalej považoval za zamestnanca,” dodala Eliášová.