Jerevan 14. februára 2019 (HSP/russian.rt.com/Foto: Screenshot RT)
 
Ako je známe, existuje obrovský počet inštitúcií, ktoré financujú rôzne občianske, mládežnícke, mimovládne a iné organizácie. Výsledkom ich „tvorivej“ práce sú zvyčajne rôzne farebné revolúcie, majdany, štátne prevraty a občianske vojny v desiatkach krajín na všetkých kontinentoch (zatiaľ asi iba s výnimkou Austrálie a Antarktídy)

Na snímke účastníci seminára

Pre „revolucionárov“ organizujú špeciálne školenia – prirodzene, pod maskou vzdelávania,  dodržiavania ľudských práv, rozvoja regiónov a občianskych organizácií a pod.
Prednedávnom podobné podujatie, seminár CampСamp v hlavnom meste Arménska, Jerevane, zorganizovalo Pražské centrum občianskej spoločnosti (Prague Civil Society Centre). Je to organizácia, ktorá je financovaná z USA v súlade so zákonom od 2. augusta 2017  H.R. 3 364 „O čelení nepriateľom Ameriky prostredníctvom sankcií“ (CAATSA). Z článku č. 254 tohto dokumentu sa dozvieme, že na boj, napríklad, proti „ruskému vplyvu“ na r. 2018 a 2019 je vyčlenených 250 tisíc amerických dolárov.
Podľa Bieleho domu najväčšie nebezpečenstvo hrozí všetkým krajinám NATO, ako aj potenciálnym členom v budúcnosti – Gruzínsku, Moldavsku, Kosovu, Srbsku a Ukrajine. Najvďačnejším publikom a potenciálnymi vojakmi armády bojujúcej proti „ruskému vplyvu“ v budúcnosti sú mladí ľudia z krajín bývalého socialistického bloku. Pražské centrum občianskej spoločnosti zorganizovalo „vzdelávací kurz“ v Arménsku, kde momentálne panuje politický a spoločenský chaos.
Na svojej webovej stránke organizátori zdôvodňujú svoju činnosť takto: „Pracujeme na posilnení a podpore občianskych spoločností v celej východnej Európe a strednej Ázii. Veríme, že občianska spoločnosť je kľúčovou hnacou silou spoločenských zmien a pokroku v regióne. Chceme, aby naša podpora pomohla pochopiť túto zmenu tým, že umožní občianskym skupinám spojiť sa s ich komunitami a zlepšiť životy ľudí. Napriek ťažkým podmienkam je odolnosť a kreativita aktivistov, ktorí neúnavne pracujú na ovplyvňovaní zmeny novými a vzrušujúcimi spôsobmi, inšpiratívna a ponúka nádej.“
Vysvetlili aj, za akým účelom usporiadali štvordňové kurzy „rekvalifikácie“ v Jerevane: „CampCamp sa zameriava na pomoc občianskym iniciatívam posilňovať ich vzťahy s miestnymi komunitami prostredníctvom využitia nových prístupov, technológií a tvorivých riešení. Tento rok sme usporiadali CampCamp v Jerevane v Arménsku pre viac ako 150 účastníkov. CampCamp zahŕňa štyri dni intenzívnej tímovej spolupráce a spolupráce medzi tvorivými civilnými aktivistami a talentovanými médiami, marketingovými a obchodnými špecialistami. Séria majstrovských kurzov, brainstormingov, prezentácií úspešných projektov a odborných konzultácií pomáha občianskym iniciatívam zlepšiť spoluprácu s miestnymi komunitami, aby dosiahli lepšie výsledky pri získavaní finančných prostriedkov, obhajovaní a prilákaní verejnej podpory.“

Na snímke účastníci seminára

Treba uznať, že tvorivý kolektív Pražského centra občianskej spoločnosti dostáva finančné prostriedky spoza veľkej mláky celkom zaslúžene a oprávnene: majstri protestného marketingu a kúzelníci majdanov profesionálne a veľkolepo robia svoju prácu a lanária do svojich aktivít mládež v súlade s najlepšími návodmi na prácu v rámci sieťového marketingu.
Na jerevanskom fóre bolo prítomných 150 účastníkov. Cestovné náklady a pobyt prevažnej časti hostí uhradili pražskí organizátori z finančných prostriedkov svojich sponzorov a „kurátorov“ spoza oceánu. Rečníkov, ktorí prednášali na seminári, uvádzali, ako skutočných hrdinov a bojovníkov proti „ruskému agresorovi“, a mladým účastníkom rafinovane vštepovali myšlienku, že je to aj ich cesta a môžu byť na tejto ceste úspešní.
Hlavné heslo podujatia vyslovil jeden z „lektorov“, predseda petrohradského opozičného hnutia Vremja (Čas) Nikolaj Artemenko, ktorý vyhlásil, že „boj proti vláde by sa mal stať módou.“ Niet čo dodať, no comment… Organizátori pripravili veľké množstvo propagačných materiálov: brožúry, knihy, dokumentárne filmy, ktoré ilustrovali nedemokratickosť a agresivitu súčasného vedenia Ruska a iných „totalitných“ štátov a prezentovali smery a spôsoby, ako dané neliberálne vlády odstrániť. Hlavné pódium zdobila veľká fotografia Vladimíra Putina so stručným a veľavravným nápisom „Diktátor“.  Hneď každému bolo všetko jasné…
Mnohí účastníci semináru sa sťažovali na to, že organizovať demonštrácie a mítingy a pripravovať majdany je stále drahšia a drahšia záležitosť. „Revolucionári“ žiadali peniaze. Organizátori ich upokojovali, prisľubovali, že finančné prostriedky na svoju činnosť určite budú dostávať, a dokonca ich učili, ako sa dá „ušetriť“ pri príprave demonštrácií a protestov, napríklad, ako si počínať počas protestných akcií, aby sa dalo vyvarovať pokutám a konfliktom s políciou. Poradili, že treba čo najaktívnejšie využívať sociálne siete.
Taktiež účastníci kurzu absolvovali školenie o tom ako získavať granty a dotácie od štedrých západných sponzorov. Niektorí mladí ľudia sa podelili svojimi skúsenosťami, ako sa naučili získavať finančné prostriedky zo zahraničia a organizovať na tieto peniaze protestné akcie, vydávať knihy a propagačné materiály, produkovať vizuálne prezentácie.
Mladým aktivistom vysvetlili, že nedokážu čeliť veľkým médiám v „totalitných“ krajinách, a preto by mali viac využívať sociálne siete a známe a populárne „pódiá“: Facebook, Instagram, „Odnoklassniki“, „VKontakte“ a pod. Podotkli, že jednou z hlavných úloh je vyvolávanie reakcie čitateľov, ostrej diskusie a negatívnych nálad voči súčasnému vedeniu tej alebo inej krajiny. V rámci semináru sa uskutočnilo niekoľko tréningov: ako do protestných akcií zapojiť čo najviac ľudí a organizovať masy. Organizátori prezradili viaceré spôsoby, ako dosiahnuť tento cieľ.
Mladým revolucionárom vysvetlili, na ktoré mocné organizácie sa môžu oprieť  v rámci prezentácie a podpory svojej činnosti, ako aj získavania finančných prostriedkov na tvorbu revolúcií: The International Crisis Group, mnohopočetné podniky Georga Sorosa, Amnesty International a mnohé iné. Za najlepšiu kategóriu ľudí, ktorých je ľahšie zatiahnuť do revolúcie, označili obyvateľov veľkých miest vo veku 20 až 40 rokov s vysokoškolským vzdelaní a priemernou mzdou. Zdôrazňovali, že najviac si treba všímať rozčarovaných a neúspešných ľudí, hlavne tých, ktorí sú z toho alebo iného dôvodu dostatočne nasr… dené na súčasné vedenie krajiny.

Na snímke účastníci seminára

Atmosféra СampСamp nápadne pripomínala skautský tábor: denné štúdium a večerné posedenia pri ohníku, veselé debaty, „kultúrne programy“, chutné pohostenie. Lektori sa pripájali k mladým „revolucionárom“ rozprávali o svojich skúsenostiach, o činnosti v občianskych organizáciách, o romantike demonštrácií a mítingov, ale o tom však, že sú zamestnancami tej alebo agentúry alebo úradu, ktorý sa zaoberá „organizáciu majdanov a farebných revolúcií“ v tých alebo iných krajinách, skromne mlčali…
Seminár CampСamp v Jerevane pod taktovkou Pražského centra občianskej spoločnosti bol jedným z veľkého množstva podobných podujatí, ktoré ako na bežiacom pase organizujú „občianske spoločnosti, fondy a mimovládne organizácie“ a ktoré majú iba jeden – jediný účel – zorganizovať ďalší majdan v niektorej krajine, zosadiť nevhodnú pre „šéfov, poradcov a sponzorov“ vládu a nasadiť do vedenia štátu svoje poslušné marionetky. Spôsobov a finančných prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov majú neúrekom.
Eugen Rusnák
Správu o danom podujatiu zverejnenú na portáli organizátorov si môžete pozrieť tu
 
Príspevok Móda na revolúcie: Ako učia mládež organizovať štátne prevraty za financie Západu zobrazený najskôr Hlavné správy.