Bratislava 7. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR/Oliver Ondráš)

Mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií. Upozornila na to Slovenská komora exekútorov (SKE). Podľa ministerstva spravodlivosti niektorí veľkí inštitucionálni veritelia zatiaľ návrhy nepodávajú, pretože sa pripravujú na ich hromadné podávanie
Ilustračné foto

Od zavedenia náhodného elektronického prideľovania exekúcií zaznamenala komora výrazný pokles počtu vydaných nových poverení na vykonanie exekúcie. Do Centrálneho registra exekúcií pribudlo od 1. apríla do 30. septembra 6456 nových exekúcií, na ktoré vydal poverenie celoslovenský exekučný súd v Banskej Bystrici. V tom istom období minulého roka pribudlo až 210.026 exekúcií.
Systém podľa SKE síce zaregistroval ešte ďalších 157.910 exekúcií, ktoré sa na základe zákonnej výnimky prideľovali do 30. júna 2017 podľa starého nenáhodného spôsobu, aj to však predstavuje celkový pokles exekúcií o vyše dvadsať percent. „Nejde pritom o pozitívny trend celkového poklesu exekúcií, ktorý by vychádzal z odstraňovania ich príčin. Zjavne len mnohé inštitúcie vrátane štátnych neboli pripravené na nový spôsob prideľovania exekúcií,“ skonštatoval prezident SKE Miroslav Paller.
Pôvodný Exekučný poriadok umožňoval veriteľom vybrať si ľubovoľného súdneho exekútora a komunikovať aj papierovou formou. Novela Exekučného poriadku zaviedla výlučne elektronickú komunikáciu s jediným exekučným súdom v Banskej Bystrici a exekúcie sú prideľované náhodne a elektronicky. Podľa komory vyvstáva otázka, ako si predovšetkým organizácie nakladajúce s verejnými zdrojmi plnia svoje povinnosti, ak nevymáhajú vlastné pohľadávky.
„Je zarážajúce, že medzi novými exekúciami vôbec nefigurujú prípady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, úradov práce či polície. Na jednej strane sú teda občania napríklad v zdravotníctve neustále konfrontovaní s nedostatkom zdrojov, kvôli čomu sa mnohým z nich nedostane tej najlepšej liečby, na druhej strane štátna zdravotná poisťovňa pol roka nežiada od svojich dlžníkov peniaze, patriace všetkým daňovým poplatníkom,“ upozornil Paller.
Šéf komory podotkol, že aj súkromné zdravotné poisťovne riešia prostredníctvom exekúcií v poslednom čase minimum svojich prípadov. Na tieto problémy komora pred niekoľkými dňami upozornila listom aj ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd). „Požiadali sme pani ministerku, aby z titulu svojej funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti apelovala na urýchlenú aplikáciu nových pravidiel pri vymáhaní svojich pohľadávok orgánmi štátnej správy a samosprávy, vrátane zdravotných poisťovní a Slovenskej konsolidačnej,“ doplnil Paller.
„Čo sa týka možných príčin, prečo je nápad exekúcií v novom režime nižší, je potrebné uviesť, že väčšina veriteľov veľkú časť svojich exekučných titulov uplatnila predtým, ako nová právna úprava nadobudla účinnosť,“ reagoval na upozornenie SKE hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.
Tento fakt je podľa neho vidieť na náraste počtu návrhov za 1. polrok 2017. Kým za 1. polrok 2016 prišlo podľa štatistiky ministerstva 242.086 exekučných návrhov, za 1. polrok 2017 to bolo až 336.410 návrhov. Posledné čísla z nového exekučného pracoviska pri Okresnom súde v Banskej Bystrici ukazujú, že v období od 1. apríla do 25. septembra prišlo 8296 návrhov a bolo udelených 6337 poverení.
„Treba tiež povedať, že niektorí veľkí inštitucionálni veritelia zatiaľ návrhy nepodávajú, pretože pripravujú technické riešenia na hromadné podávanie návrhov,“ doplnil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.