Vatikán 21. decembra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)
 
Byť „veľkodušnými riečišťami dobroty a prijímania, pre budovanie bratskejšieho, solidárnejšieho a kresťanskejšieho sveta“ – k tomuto vyzval pápež František mladých členov talianskej Katolíckej akcie, ktorých vo štvrtok spolu s vedením organizácie a jej formátormi prijal na osobitnej audiencii

Na snímke pápež František

Mladí v Katolíckej akcii sa tento rok vo svojej formácii zameriavajú na biblickú tému stretnutia Ježiša s Martou a Máriou v Betánii. Svätý Otec im v tejto súvislosti pripomenul ich „povolanie byť Ježišovými priateľmi, poznávať ho čoraz viac a dennodenne sa s ním stretávať v modlitbe“, aby mohli „byť jeho misionármi“. Asi 60-člennej skupine predstavil toto misionárske poslanie nasledovne:
„Ide o odovzdávanie krásnej zvesti, posolstva spásy vašim rovesníkom a aj dospelým. A aké je to posolstvo? – Že všetci sme milovaní Pánom: toto je tá pravá a veľká dobrá novina, ktorú dal Boh svetu, tým, že jeho Syn Ježiš prišiel doprostred nás. My všetci sme milovaní Pánom. On nás miluje! Všetkých spolu a každého osobitne, je to niečo krásne.“
Mladí z talianskej Katolíckej akcie sa angažujú každý rok v určitej charitatívnej činnosti. Svätý Otec veľmi ocenil voľbu ich tohtoročnej témy, ktorá sa týka práva na jedlo a dôstojnosti tých, čo obrábajú zem. Mladí priniesli so sebou aj dar pre chudobných, o ktorých sa stará Úrad apoštolskej charity – predmety osobnej hygieny.
Pápež mladých povzbudil, aby venovali pozornosť najmä svojim trpiacim a osamelým rovesníkom:
„Drahí mladí, na Vianoce sa Ježiš opäť chce narodiť vo vás, vo vašom srdci, aby vám daroval pravú radosť, ktorú vám nik nebude môcť vziať. A vy ponúknite túto radosť ďalším mladým, ktorí prežívajú situácie utrpenia a ťažké momenty. Osobitne tým, na ktorých badáte viac osamelosti či stopy zlého zaobchádzania. Buďte pre všetkých veľkodušnými riečišťami dobroty a prijatia, pre budovanie bratskejšieho, solidárnejšieho a kresťanskejšieho sveta.“
 
Príspevok Mladých z Katolíckej akcie Svätý Otec vyzval k misii medzi rovesníkmi zobrazený najskôr Hlavné správy.