Bratislava 3. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov s dobrou orientáciou v medzinárodnom prostredí, záujmom o diplomaciu a dobrou znalosťou anglického jazyka môžu využiť príležitosť a stať sa mládežníckym delegátom OSN. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou. “Veľmi ma teší, že sa naši mladí ľudia môžu angažovať v takomto projekte. Aj zo Správy o mládeži, ktorú sme nedávno prezentovali, vyplýva potreba viac sa angažovať v aktívnom občianstve. Táto príležitosť zastupovať svojich rovesníkov na pôde OSN a spolupráca s delegátmi z celého sveta môže mladým priniesť okrem cenných skúseností i väčšie odhodlanie zapájať sa do verejného života aj doma,” uviedla v súvislosti s projektom Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018 ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).
Záujemcovia, ktorí by sa chceli stať mládežníckym delegátom OSN, musia zaslať najneskôr do 17. júla na emailovú adresu osn.delegat@akram.sk životopis v slovenskom jazyku, agendu a zdôvodnenie jej výberu na jednu až ti normostrany v slovenčine. Záujemcovia musia uviesť a zdôvodniť, akou čiastkovou témou by sa chceli zaoberať počas trvania mandátu v slovenskom verejnom priestore. Stručne v bodoch by mali navrhnúť, akú tému by chceli riešiť, akým spôsobom a v akom časovom harmonograme. Potrebné je tiež uviesť, s kým budú spolupracovať, čo je cieľom celej aktivity a aký by mal byť výstup na konci mandátu. Okrem toho je potrebné doručiť aj esej v anglickom jazyku v rozsahu tri až päť normostrán. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej adrese rezortu školstva.
Výberové konanie je dvojkolové. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou. Pohovory sa uskutočnia koncom júla.
 
Príspevok Mladí ľudia do 25 rokov sa môžu stať delegátom OSN zobrazený najskôr Hlavné správy.