Taliansko 13. júna 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:PrintScreen:Vatikan)
 
Spoločnosť Božieho Slova o pár začne svoju 18. generálnu kapitulu. V talianskom mestečku Nemi 30 km od Ríma sa od 17. júna – 14. júla zíde 151 osôb z piatich kontinentov. Téma kapituly znie: „Ženie nás Kristova láska (2 Kor 5,14) – Zakorenení v Slove, nasadení v jeho misii.“

Logo

Medzi účastníkmi kapituly budú predstavení a delegáti 58 provincií, ktoré majú verbisti v 84 krajinách sveta, členovia generalátu, dve zástupkyne Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, štyria laickí partneri zo štyroch geografických oblastí (Afrika-Madagaskar, Ázijsko-tichomorská oblasť, Európa a Amerika) ako aj ďalší pozorovatelia. Zo Slovenska prídu dvaja zástupcovia: provinciálny predstavený páter Pavol Kruták SVD a zvolený delegát páter Ján Štefanec SVD.
Spoločnosť Božieho Slova je kongregácia kňazov a rehoľných bratov, nazývaných aj verbisti, ktorú v roku 1875 založil sv. Arnold Janssen v meste Steyl v Holandsku. Slovenská provincia má v súčasnosti 62 členov – je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvoria spolubratia zo Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie, Indonézie, Konga a Toga. Ďalších 31 misionárov, ktorých vyslala Slovenská provincia verbistov, pôsobí v zahraničných misiách.
 
Príspevok Misionári verbisti sa zídu v talianskom meste Nemi na generálnej kapitule zobrazený najskôr Hlavné správy.