Bratislava 9. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Ministri sa po vianočnej prestávke vracajú do práce. Na stredajšom rokovaní ich čaká téma odoberania akademických titulov aj odkupovania pohľadávok nezabezpečených veriteľov spoločnosti Váhostav-SK. Mali by tiež rozhodnúť o novom šéfovi Rady správcov Národného jadrového fondu či o akčných plánoch k národným programom z dielne ministerstva zdravotníctva

Na snímke zľava premiér SR Peter Pellegrini, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek a podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši

Novela zákona o vysokých školách má zveriť rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy, vzhľadom na princíp “kto udeľuje, ten odníma”. Za vysokú školu má pritom konať rektor na návrh poradnej komisie. Právna norma určuje dôvody odoberania neoprávnene získaných akademických titulov. Na ich odoberanie má byť viacero dôvodov. Titul by mohli odobrať napríklad v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku, porušenia autorských práv či korupcie. Dôvodom môže byť aj to, ak bola práca vypracovaná inou osobou.
Ministerstvo školstva predložilo aj zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým chce zrušiť súčasný kreditový príplatok. Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj. Vláda bude hovoriť aj o problematike celoživotného vzdelávania, ktorú rezort školstva považuje za kľúčovú.
Vláda sa bude zaoberať aj Správou o odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov spoločnosti Váhostav-SK z dielne rezortu financií. Firma doteraz zaplatila štátu už tri rovnaké splátky v objeme 993.732,88 eura za odkup pohľadávok pôvodných veriteľov v procese reštrukturalizácie. Zostávajú jej ešte dve, poslednú splátku má uhradiť ku koncu júna 2020. Ministerstvo financií (MF) SR však navrhuje opatrenia v súvislosti s podlžnosťami spoločnosti.
Ministerstvo financií predložilo na rokovanie kabinetu aj analýzu, v ktorej sa zaoberá zatraktívnením podmienok na podnikanie pre malé a stredné podniky. Navrhuje v nej niekoľko odporúčaní na zníženie administratívnej náročnosti v oblasti registrácie daňovníka na daň z príjmov a v oblasti administratívno-daňových povinností vo vzťahu zamestnávateľa voči zamestnancovi. Kabinet by mal riešiť aj zmenu spôsobu ukončenia nájmu lesných pozemkov.
Vláda má tiež rozhodovať o akčných plánoch Národného plánu kontroly infekčných ochorení aj Národného onkologického programu, ktoré predkladá ministerstvo zdravotníctva. Kabinet má hovoriť aj o otváraní nových zastupiteľských úradov, keďže podľa ministerstva zahraničia v niektorých oblastiach sveta nie sú slovenské záujmy zastúpené dostatočne. Nové zastupiteľské úrady by mohli vzniknúť napríklad v Azerbajdžane, Kolumbii alebo Saudskej Arábii.
 
Príspevok Ministrov čaká po prestávke odoberanie titulov či pohľadávky Váhostavu zobrazený najskôr Hlavné správy.