V celej našej histórii sme mali už desiatky ministrov a počet prezidentov sa dá spočítať na jednej ruke.
Jeden z nich, Mikuláš Pružinský z Bešeňovej, bol ministrom financií v rokoch 1939 – 1945. Spolu s guvernérom Národnej banky Imrichom Karvašom bol v tých časoch pilierom uplatňovania rozumnej finančnej politiky, ktorá urobila zo slovenskej koruny „podunajský dolár“. Po vojne ho súdili a odsúdili na sedem rokov väzenia.
Mikuláš Pružinský bol však pozoruhodným ministrom aj z iných dôvodov.
V tom čase každý, kto prichádzal do Bratislavy autom či inak s potravinami, musel za ne zaplatiť „daň na čiare“. Toto opatrenie malo chrániť trh s potravinami v hlavnom meste. Keď daniar v uniforme – teda „financ“ – zastavil v jedno nedeľné popoludnie auto idúce do hlavného mesta, a spoznal v ňom ministra financií, iba zasalutoval a posielal ministra s autom ďalej. Minister Mikuláš Pružinský však vytiahol z vrecka papier a podal ho financovi so slovami, že manželka doma odvážila klobásy a šunku, ktoré preváža, nech teda koná. A úžasnutý financ konal.
Ďalším, dnešnými očami rovnako asi neuveriteľným skutkom ministra Mikuláša Pružinského bolo podpísanie príkazu na uhradenie nedoplatku na dani spolu s pokutou sebe samému. Keď ho pred podpisom výmeru jeho osobný tajomník upozornil, že ide podpisovať pokutu Mikulášovi Pružinskému, priložil na výmer svoj podpis a bez mrknutia okom odvetil: „Ja som teraz ministrom financií a nie Mikulášom Pružinským“.
Tieto a iné historky mi o svojom otcovi ministrovi porozprával jeho syn Juraj Pružinský, ktorý „vďaka“ otcovej pozícii vo vláde Slovenského štátu prežil ťažký život. Len veľmi ťažko hľadal prácu. Keď ho po roku 1950 povolali na základnú vojenskú službu, bol až taký „nespoľahlivý“, že ho zadelili iba k „pétépákom“ (známym ako „čierni baróni“) a navyše nesmel dostať do rúk ani len lopatu! Robil preto šoféra na nákladnom aute a pomáhal budovať Priehradu mládeže na Orave. A keď mu v roku 1953 po návrate z väzenia umieral otec, až tak dlho jeho nadriadení vojenskí velitelia preverovali, či je to naozaj pravda, že prišiel k jeho smrteľnej posteli neskoro.
V tom čase bol prezidentom muž, ktorému postačovala jedna či dve sutany.

16. 9. 2017.

Marián Tkáč, predseda MS