Bratislava 30. augusta 2018 (HSP/Foto:Facebook)
 
V dňoch 24. a 25. augusta 2018 návštevníci festivalu Uprising mali možnosť diskutovať o migrácii, o utečencoch a tiež o samotnej azylovej problematike priamo s odborníkmi z migračného úradu.

Stan ministerstva vnútra na hudobnom festivale Uprising

Migračný úrad na Facebooku uvádza, že využíva podobné príležitosti na stretnutia s ľuďmi s úmyslom v uvoľnenej atmosfére reagovať na “rôzne škodlivé konšpiračné teórie vyúsťujúce často do nenávistných prejavov voči cudzincom, ktorí sa v našej krajine pokúšajú začať nový život”.
“Tento spôsob je účinný aj pri ľuďoch, ktorí majú tendenciu neprijímať názory autorít, ale na druhej strane dokážu oceniť fakty.”
Okrem stretnutí v stane (na festival ho poskytla Sekcia krízového riadenia MV SR) prebehla v sobotu 25. augusta verejná diskusia v priestoroch Interez Stage, ktorá mala prekvapivo vysokú návštevnosť. K zástupcom migračného úradu sa pripojil aj Ameer z Iraku. Hovoril o vlastných skúsenostiach azylanta na Slovensku a aj o svojom vnímaní života v našej krajine, veľmi odlišnej od jeho domoviny.
Diskutéri sa zaujímali aj o proces integrácie, hovorilo sa o medzinárodných záväzkoch našej krajine v oblasti azylu. Riešili sa aj praktické problémy, s ktorými zápasia na Slovensku ľudia s medzinárodnou ochranou. Viacerí z nich sa návštevníkom zverili so svojimi príbehmi, v ktorých nechýbajú chvíle strachu a tiež utrpenie.
Návštevníci si zo stretnutí odnášali okrem informačných letákov či príručky pre žiadateľov o azyl aj ručne vyrobené predmety od utečencov. Tieto drobnôstky by mali pripomínať, že utečenci sú rovnakí ľudia ako Slováci, ktorí na rozdiel od nich majú šťastie, že sú občanmi demokratickej krajiny bez vojnových konfliktov.
 

 
Pred začiatkom festivalu organizátori na oficiálnej stránke uviedli, že pripravujú diskusiu o utečencoch na Slovensku: “Budeme rozprávať o tom, čo to znamená byť utečencom v SR, vzhľadom k tomu, že Migračný úrad MV SR zastrešuje oblasť azylu, čo znamená, že zodpovedá za príjem utečencov, t. j. žiadateľov o azyl v SR, a zároveň skúma, či osoba, ktorá tvrdí, že je utečencom ním naozaj aj je.”
“Migračný úrad MV SR rozhoduje o udelení medzinárodnej ochrany v SR, či už azylu alebo doplnkovej ochrany. V tejto súvislosti uvedieme akí ľudia k nám prichádzajú, aké máme štatistiky, budeme rozprávať aj o tom, že v minulosti sme mali omnoho vyššie počty utečencov, pričom až v roku 2015, odkedy počty rapídne klesajú, sa u nás rozpútala horlivá diskusia na danú tému a postoj spoločnosti voči utečencom začína byť veľmi negatívny. Povieme aj o tom, čo to následne znamená získať v SR medzinárodnú ochranu a aj z praxe porozprávame o tom, aké to je prechádzať procesom integrácie, resp. procesom začleňovania sa do spoločnosti a prečo je veľmi dôležité vytvárať vhodné podmienky pre úspešnú integráciu,” píše oficiálna stránka festivalu Uprising.
 
 
Príspevok Ministerstvo vnútra v teréne na hudobnom festivale bojuje s konšpiračnými teóriami o migrácii. Tvrdí, že pokles žiadostí u nás rapídne klesá zobrazený najskôr Hlavné správy.