Bratislava 26. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:wikimedia)
 
Ministerstvo vnútra finančne podporilo obnovu Pomníka Československého armádneho zboru v Zyndranovej v Poľskej republike. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, združeniu Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Lemkowskiej (Spoločnosť pro rozvoj múzea lemkovskej kultúry) za týmto účelom poskytlo sumu 10 940 eur

Na snímke Pomník Československého armádneho zboru v Zyndranovej

Rezort tiež podporil obnovu vojenských pamätníkov na Slovensku. Konkrétne čiastku 3 800 eur obdrží obec Slavošovce v okrese Rožňava. Má ju využiť na obnovu miestnych vojnových hrobov. Sumu 16 000 eur poskytlo ministerstvo obci Rovné v okrese Svidník na obnovu vojnového cintorína z I. svetovej vojny. Rovnako cintorín z prvého svetového konfliktu má obnoviť obec Chotča v okrese Stropkov. Na tento účel jej rezort vnútra poukázal 25 000 eur.
Ministerstvo tiež podporilo sumou 6000 eur obnovu vojnových hrobov v obci Stakčín v okrese Snina. Finančnú pomoc od ministerstva dostane aj obec Spišské Vlachy v okrese Spišská Nová Ves. Konkrétne obdrží 6000 eur na obnovu miestneho vojnového pamätníka.
Ministerstvo vnútra poskytuje dotácie na zabezpečenie starostlivosti o pamätníky a vojnové hroby na základe zákona o vojnových hroboch. Podľa zákona môžu byť finančné prostriedky využívané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o vojnových hroboch, ktorými je SR viazaná, na výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoločenského alebo medzinárodného významu, úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi, zrušenie vojnového hrobu alebo odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, prípadne vandalstva na vojnovom hrobe.
 
Príspevok Ministerstvo vnútra prispelo na obnovu pamätníka československých vojakov v Poľsku zobrazený najskôr Hlavné správy.