Bratislava 21. júna 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve budú obce z Atlasu rómskych komunít. Cieľom výzvy bude zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Vyčlenená výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie na výzvu je 11 miliónov eur. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať päťpercentnou spoluúčasťou.

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov, mostov ako aj lávok pre peších, vrátane osvetlenia s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Výsledkom budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania (napr. škola, škôlka), ambulantnej formy sociálnej služby (napr. komunitné centrum, centrum hygieny, nízkoprahové denné centrum), zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti (obecný/mestský úrad, obecný/mestský podnik, sociálny podnik, pošta, zdravotnícke zariadenie a zastávka/stanica hromadnej dopravy). Inštitúcie resp. služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.

Oprava a údržba pozemných komunikácií nie je pre plánovanú výzvu oprávnená. Podporené budú projekty s aktivitami, ktoré bezprostredne spadajú do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti. Podporené budú projekty, ktoré spĺňajú 3D princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. Uplatňovanie princípov 3D je považované za jeden z nástrojov dosiahnutia sociálno-ekonomickej integrácie MRK.

„Projekty zamerané na miestne komunikácie ako súčasť podpory budovania základnej technickej infraštruktúry pomôžu obyvateľom z MRK k lepšiemu prístupu k vzdelaniu, sociálnym službám, službám obce, zdravotnej starostlivosti, ako aj k lepšej dostupnosti pracovných príležitostí, čo napomôže k vytvoreniu podmienok pre ich plnohodnotnú participáciu v spoločnosti,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj