Bratislava 19. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
 
Pripravovaná novela zákona o Policajnom zbore posilňuje nezávislosť inšpekcie ministerstva vnútra a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Vláda SR by sa novelou mohla zaoberať už na svojom najbližšom zasadnutí v stredu (22.8.) budúci týždeň. Materiál je však zatiaľ medzi nezaradenými. Prezidenta Policajného zboru by mal aj naďalej vymenúvať minister vnútra, ale až na základe výberového konania a len s odporúčaním Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť SR.

Ilustračné foto

Do funkcie prezidenta Policajného zboru by podľa návrhu bolo možné vymenovať len príslušníka Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov a jeho funkčné obdobie sa stanovuje na sedem rokov, s tým, že tá istá osoba môže byť vymenovaná do tejto funkcie len raz. Minister bude môcť prezidenta PZ odvolať z funkcie pre závažné dôvody, pričom tieto dôvody musí schváliť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Výberové konania by mal vyhlasovať rezort vnútra najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia. Podľa novely ich bude realizovať sedemčlenná výberová komisia zložená z nominantov, ktorých vymenuje minister vnútra, generálny prokurátor, policajný prezident, riaditeľ úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a najväčšieho odborového zväzu policajtov. Z vhodných uchádzačov určených komisiou, vyberie minister vnútra najmenej troch kandidátov, ktorých predloží výboru národnej rady pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie.
Ak komisia vyhodnotí ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru menej ako troch uchádzačov, minister predloží výboru národnej rady všetkých úspešných uchádzačov. Ak výbor národnej rady neodsúhlasí ministrovi vnútra žiadneho z predložených kandidátov, ministerstvo vnútra vyhlási nové výberové konanie. Ministrovi sa dáva aj možnosť nevymenovať kandidáta, ktorého odporučí výbor.
Na vymenovanie nového policajného prezidenta bude teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra.
 
Príspevok Ministerstvo vnútra: Novela zákona sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru zobrazený najskôr Hlavné správy.