Bratislava 23. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)

Ministerstvo školstva odporúča základným a stredným školám budovať školské knižnice. Pre nedostatok peňazí niektoré školy využívajú na budovanie knižníc aj dary, burzy kníh a nakupujú cez antikvariáty

Ilustračné foto

„Informácie a dokumenty, ktoré sú adekvátne pre činnosť školských knižníc, sú zverejnené na webe Štátnej pedagogickej knižnice – www.spgk.sk. Školská knižnica pracuje podľa schváleného plánu činnosti, ktorý sa vytvára v súčinnosti s cieľmi a potrebami školy, jej tradíciami, ktoré sú zakotvené v školskom vzdelávacom programe.

Vychádza zo súčasných možností školy, ale zároveň je v súlade s jej stratégiou a víziou do budúcnosti,“ uvádza sa v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020, ktoré vydalo ministerstvo. Plán školskej knižnice prerokúva pedagogická rada, „aby bol v súlade s potrebami pedagogického zboru školy a stal sa súčasťou celkového plánu a stratégie školy“. Dokument počíta aj s funkciou školského knihovníka. Ten má na starosti dopĺňanie knižného fondu, rozširuje ho o tituly na základe odporúčaní pedagogických a odborných zamestnancov školy. Má tiež zisťovať názory žiakov na zloženie fondu knižnice a v rámci možnosti ich rešpektovať.

„Pre nedostatok peňazí sme knižničný fond budovali najmä z darov, takto však nie je možné získať všetky knihy, ktoré sú pre žiakov potrebné,“ vysvetlil pre agentúru SITA Peter Lazový. Pôsobí ako učiteľ na Spojenej škole Svätej rodiny – základnej škole a gymnáziu v Bratislave. „Pred pár rokmi sme začali v marci organizovať na škole burzu kníh, pričom z každej predanej knihy ide 20 percent stanovenej ceny pre školskú knižnicu. Burza, ktorá trvá týždeň, je prístupná aj rodičom či verejnosti. O knižky je veľký záujem.

Za niektorými titulmi sa idú najmä tí menší potrhať. Takto sa nám podarilo vyzbierať dostatok peňazí aj na zakúpenie knihovníckeho systému, ako aj všetkých potrebných vecí ku katalogizácii kníh – dokonca aj výzdobu do knižnice, teda busty dejateľov. Následne sme začali s katologizáciou kníh, no keďže na to nie je čas počas školského roka, niekoľko slovenčinárov pracovalo počas letných prázdnin. V tomto školskom roku chceme dokončiť knižnicu kompletne,“ približuje Peter Lazový.

Pre gymnazistov slúži knižnica najmä ako zdroj povinného čítania. „Tu je však problém, že niektoré tituly neboli dlho vydané, tak nám zostáva zháňať po antikvariátoch staré vydania spred novembra ´89,“ vraví učiteľ. Dodáva, že odbornú literatúru majú zastúpenú skromnejšie, riaditeľka školy sa však usiluje doplniť tieto knihy z prostriedkov cez rôzne projekty. „Aj teraz čakáme na vyhodnotenie projektu. Zabezpečila miestnosť, nábytok, počítače – záleží jej na tom a chce mať knižnicu ako dôležitú súčasť školy. A, samozrejme, je treba aj pedagógov,“ dodáva.

Ministerstvo odporúča využívať školské knižnice na vyučovanie na hodinách slovenského, maďarského, ukrajinského a rusínskeho jazyka a literatúry.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj