Bratislava 1. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odmietlo, že by si štát osobnú starostlivosť o dieťa cenil menej ako starostlivosť poskytovanú v jasliach. Rezort v reakcii na výzvu Mama je lepšia ako jasle pripomína, že rodičovský príspevok ani príspevok na jasle alebo škôlku nenahrádzajú väčšinou kompletné náklady na dieťa.
Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter

“Rodičia musia mať slobodnú voľbu pre akú starostlivosť o dieťa sa rozhodnú a v tejto súvislosti aj o aký príspevok, či už rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, požiadajú. Sami zvažujú, čo je pre nich výhodnejšie,” povedal hovorca rezortu Michal Stuška. Poznamenal, že príspevky majú odlišný charakter, aj keď možno na prvý pohľad ich niekto môže porovnávať.
Príspevok na starostlivosť vo výške 280 eur vyjadruje podľa jeho maximálnu úhradu za reálne náklady za jasle alebo škôlku. “V skutočnosti sa preto vyplácajú v reálnej – nižšej výške. Týmto zvýšením sme od roku 2016 vypočuli volanie mnohých rodičov, ktorí nemali vo svojom okolí možnosť využiť iné ako súkromné zariadenia, ktorých ceny sú výrazne vyššie,” uviedol Stuška.
Ministerstvo tiež poukazuje, že podmienky pre poskytovanie rodičovského príspevku nevytvárajú tlak na rodičov vykonávať zárobkovú činnosť. “Možno to dokumentovať aj štatistickými údajmi za apríl 2017, v ktorom bol zaznamenaný počet poberateľov rodičovského príspevku približne 141.000, z ktorých malo záujem vykonávať zárobkovú činnosť asi 14 percent rodičov. Príspevok na starostlivosť o dieťa v tomto období poberalo asi 3600,” doplnil Stuška.
Rezort rovnako odmietol, že by existovala štátna kampaň na odtŕhanie detí od matiek. “Existujú len cielené a konkrétne opatrenia na zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života pre tie matky alebo aj otcov, ktorí ich využívať chcú či potrebujú. V prvom rade podporuje MPSVR zvýšenie flexibilných foriem práce s cieľom vytvárania lepších podmienok pre matky, ktoré sa po rodičovskej dovolenke chcú, alebo musia vrátiť na trh práce,” zhrnul Stuška.
Signatári výzvy Mama je lepšia ako jasle žiadajú od vlády zvýšenie rodičovského príspevku, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín s deťmi či zastavenie štátnych kampaní cielených na zvyšovanie zamestnanosti matiek malých detí. Mamičky ju dnes odovzdali na Úrade vlády SR. Iniciatíva pripomína, že nesmeruje proti rodinám, ktorých deti chodia do jaslí, ale proti politike, “ktorá preferuje jasle pred osobnou starostlivosťou matiek o deti”.