Bratislava 19. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)
 
Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu (DVP) môžu od pondelka podávať žiadosti o zaradenie do prijímacieho konania. Absolventi získajú za 11 týždňov základné vojenské vedomosti a zručnosti a viac ako 1100 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.

Ilustračné foto

“Pre tento rok sme nastavili termín výcviku tak, aby bol priaznivejší pre študentov stredných a vysokých škôl. Začiatok je teda naplánovaný na 2. júla a ukončenie na 14. septembra. Opäť bude prebiehať v Martine v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania,” povedal šéf rezortu obrany Peter Gajdoš (SNS).
Po úspešnom ukončení výcviku budú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa, stanú sa jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik. “Absolvovanie DVP je prínosom aj pre osobnostný rozvoj občanov a mnohé skúsenosti a zručnosti získané počas DVP využijú aj v bežnom živote,” doplnil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim.
Počas trvania výcviku zabezpečí rezort obrany pre vojakov bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroje a výzbroje a preplatenie cestovných nákladov. Tento rok má ambíciu vycvičiť 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Žiadosť sa dá podať do 27. apríla – online alebo na regrutačných skupinách v krajských mestách podľa miesta trvalého bydliska. Základnými požiadavkami na uchádzačov sú štátne občianstvo SR, trvalý pobyt na území Slovenska, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, dosiahnuté najmenej stredné odborné vzdelanie, ovládanie štátneho jazyka, telesná a psychická spôsobilosť a žiadne vedené trestné stíhanie.
 
Príspevok Ministerstvo obrany spustilo prihlasovanie na dobrovoľnú vojenskú prípravu zobrazený najskôr Hlavné správy.