Bratislava 2. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

Ministerstvo financií SR už pracuje na novele zákona o dani z príjmov, ktorá by zaviedla daňové opatrenia na podporu investícií do Priemyslu 4.0. V tejto súvislosti zverejnilo tzv. predbežnú informáciu. Navrhuje sa zaviesť opatrenie na podporu investícií a v rámci neho aj s osobitným zameraním na podporu investícií súvisiacich s konceptom Priemyslu 4.0

Na snímke Ladislav Kamenický

„Realizácia investícií do moderných technológií je nutnou podmienkou udržania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v medzinárodnom meradle. Investície špeciálne súvisiace s konceptom Priemyslu 4.0 sú tiež nutným predpokladom zvyšovania podielu produkcie s vysokou pridanou hodnotou,“ konštatuje rezort.

K základným vlastnostiam konceptu Priemyslu 4.0 patria napríklad výrobné procesy umožňujúce analýzu veľkých dát, využívajúce autonómne roboty či dátové úložiská a cloudové systémy. Okrem toho ide aj o podporu takých investícií, ktoré zohľadnia zvyšujúce sa environmentálne požiadavky na výrobu. Ministerstvo sa téme daňovej podpory Priemyslu 4.0 venuje na základe uznesenia vlády.

Do prípravy právneho predpisu sa môže do 14. februára budúceho roka zapojiť aj verejnosť. Samotné pripomienkové konanie by malo začať v júli 2020. Aktuálne pritom zákon o dani z príjmov neobsahuje ustanovenia zamerané na podporu Priemyslu 4.0. Jeho súčasťou je len prenášanie hodnoty nových investícií do daňových výdavkov formou daňových odpisov bez zohľadnenia kvality investícií a ich nárastu.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj