Bratislava 14. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) by malo v budúcom roku disponovať s výdavkami v celkovom objeme 1,159 mld. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom rezortu v tomto roku je to viac o 5,39 mil. eur, alebo o 0,47 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR. Očakáva sa, že rezortné výdavky v tomto roku dosiahnu 1,563 mld. eur

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek

Navrhnuté rozpočtové zdroje kapitoly ministerstva v nasledujúcom roku sú vo výške 1,046 mld. eur, čo je menej o 72,4 mil. eur, resp. o 6,48 %. Súvisí to podľa materiálu so súčasným rozpočtovaním výdavkov na úhradu nekrytej straty za realizované výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní železničnej osobnej dopravy za rok 2018.

Bežné výdavky by mali dosiahnuť vyše 910 mil. eur (viac o 30,7 mil. eur ) a kapitálové výdavky 135,9 mil. eur (menej o 103,1 mil. eur). Osobné výdavky v objeme 36,7 mil. eur sú vyššie o 6,59 mil. eur, teda o 21,9 %. Dôvodom ich plánovaného nárastu je najmä premietnutie valorizácie platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe z roku 2019 do nasledujúcich rokov a valorizácie platov na rok 2020. Zdroje Európskej únie vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú navrhnuté v objeme 113,3 mil. eur (viac o 77,8 mil. eur).

Najviac zdrojov ministerstva dopravy a výstavby v roku 2020 je vyhradených na cestnú a železničnú infraštruktúru, a to takmer 982 mil. eur (takmer 85 % všetkých výdavkov rezortu). Oproti tomuto roku je to viac o 61 mil. eur, resp. o 6,6 % najmä pre zvýšenie výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. “Podiel automobilovej dopravy k iným druhom dopravy (vlak, autobus) je na Slovensku v súčasnosti ešte stále nižší ako v EÚ. Vzhľadom na stúpajúcu mieru automobilizácie a očakávanú konvergenciu je potrebné zamerať sa okrem modernizácie cestnej siete aj na rozvoj alternatívnych druhov prepravy,” informoval rezort financií v návrhu rozpočtu. Najväčší nárast zaznamenala železničná doprava, jej podiel na celkových dopravných výkonoch od roku 2004 vzrástol zo 6 % na 10 %.

Pre efektívne fungovanie cestnej siete je podľa materiálu potrebné zabezpečiť dostatočnú úroveň údržby ciest. “Podiel ciest I. triedy v nevyhovujúcom a havarijnom stave v SR presiahol v roku 2018 úroveň 40 %. Nevyhovujúci stav pretrváva dlhodobo. Rozpočtované výdavky na údržbu a opravy ciest I. triedy na rok 2020 sú vo výške 40,5 mil. eur (rovnako ako v tomto roku – pozn. red.), pričom za optimálnu výšku je možné považovať podľa revízie výdavkov na dopravu z roku 2016 výdavky 64 mil. eur,” uvádza sa v návrhu rozpočtu. Ministerstvo dopravy odhaduje súčasnú potrebu na 75 mil. eur. Na výstavbu ciest I. triedy v budúcom roku má ísť cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) s využitím peňazí EÚ 7,4 mil. eur (o polovicu menej ako v tomto roku), investičné výdavky zo štátneho rozpočtu na tieto cesty mimo OPII majú dosiahnuť skoro 3 mil. eur (bez zmeny).

“Efektívny plán výstavby ciest a diaľnic by mal byť dlhodobý, verejný a bez častých zmien,” vyplýva ďalej z návrhu. Projekty diaľnic je podľa neho nevyhnutné prioritizovať z pohľadu ich spoločenského a ekonomického prínosu, čím sa zabezpečí najväčšia hodnota za peniaze. “Výber priorít by mal zohľadňovať dopravné a sociálne hľadisko, spoločenský prínos, kapacitu štátu pripraviť projekty, rozpočtové obmedzenia, kapacitu stavebného sektora a ekonomický cyklus,” poznamenal rezort financií. Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2020 má ísť cez OPII vyše 61 mil. eur (menej o 32,7 mil. eur), zo zdrojov štátu mimo tohto programu 31,4 mil. eur a na ich opravy a údržbu skoro 16 mil. eur (v oboch prípadoch bez zmeny).

“Železničná infraštruktúra je v zlom stave a jej využitie je slabé. Financovanie údržby je nedostatočné a rozptýlené na veľký počet tratí. Produktivita práce zaostáva za zahraničím,” píše sa v návrhu rozpočtu. Osobné náklady tvoria 61 % výdavkov a ich podiel rastie, zavádzanie automatizácie je pomalé. “Ministerstvo financií v spolupráci so ŽSR pripravilo opatrenia s vysokým potenciálom úspory, ktoré vytvoria fiškálny priestor pre zlepšenie hospodárenia a kvality železničnej infraštruktúry. Tempo a postupnosť krokov vedúcich k úspore stanoví implementačný plán,” priblížil rezort financií. V rámci OPII má ísť budúci rok na rozvoj železničnej infraštruktúry 36,5 mil. eur (o 26,5 mil. eur menej) a na obnovu mobilných prostriedkov (vlakov) vyše 73 mil. eur (na tento rok pôvodne neboli schválené zdroje, napokon majú dosiahnuť 46,7 mil. eur). Štát má poskytnúť dotácie na železničnú dopravu za vyše 538 mil. eur, z toho na prevádzku železničnej infraštruktúry 272,5 mil. eur (bez zmeny) a na osobnú železničnú dopravu vo verejnom záujme viac ako 265,7 mil. eur (viac o 38,5 mil. eur).

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj