Bratislava 20. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
 
Na vysporiadanie pozemkov pod stavbami a priľahlými pozemkami vo vlastníctve obcí a vyšších územných celkov (VÚC), ako aj priľahlých pozemkov sú potrebné náhradné pozemky vo výmere asi 23.161 hektárov (ha), čo pri odhadovanej priemernej cene 10 eur/meter štvorcový (m2), ktorá nemusí zodpovedať skutočnej cene, predstavuje sumu 2,316 miliardy eur. Vyplýva to z analýzy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú by v stredu (22.8.) mal prerokovať a schváliť vládny kabinet.

Ilustračné foto

“Ak uvažujeme, že by sa vlastníkom pozemkov pod stavbami poskytovala náhrada len zo strany štátu, a to len v poľnohospodárskych pozemkoch a v rovnakej výmere, aká sa nachádza pod stavbami, pričom by sa nezohľadňoval druh pozemku pred jeho zastavaním, ide o približne jednu pätinu výmery pozemkov, ktoré sú v súčasnosti v majetku štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), teda asi 129.400 ha. Ak by sa výmera náhrady prepočítavala cez cenu týchto pozemkov, je pravdepodobné, že ani výmera všetkých štátnych pozemkov by na náhrady nepostačovala,” upozornil v analýze agrorezort.
“Na základe vykonaných analýz a navrhnutých riešení konštatujeme, že bez ďalších legislatívnych zmien, ale aj zabezpečenia krytia nákladov, ktoré z nich vyplynú, ostane problematika pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, systémovo neriešiteľná a bude v budúcnosti spôsobovať obciam, vyšším územným celkom, ale aj štátu, stále väčšie problémy,” dodalo v závere analýzy MPRV SR.
 
Príspevok Ministerstva pôdohospodárstva: Na vysporiadanie pozemkov pod stavbami obcí a VÚC treba 23.161 ha náhrad zobrazený najskôr Hlavné správy.