Ministerka školstva Lubyová predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Bratislava 25. mája 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) predstavila v piatok na tlačovej konferencii základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) na Slovensku. Založený bude na dvoch druhoch východísk, a to kvalitatívnom a kvantitatívnom. Zároveň avizovala, že dokument predložia na rokovanie vlády o dva týždne.

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

Kvalitatívne východiská predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému. Ide napríklad o podporu integrácie a inklúzie a zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy. Kvantitatívne východiská predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému. Podľa Lubyovej ide o budúci demografický vývoj Slovenska a odhad finančných nákladov a dosahov reformy.
NPRVaV bude založený z troch oblastí cieľov, ide o strategické, čiastkové a prierezové. Medzi strategické ciele patrí kvalita, dostupnosť a modernizácia. “Už v tomto období sa dá urobiť napríklad v rámci kvality to, že by sa mal premeniť nábor na výber pri prijímaní do škôl, mala by sa zvýšiť kvalita hodnotenia vedy prostredníctvom Akreditačnej agentúry,” povedala Lubyová. V rámci dostupnosti platí heslo, že najbližšia škola je zároveň najlepšia škola. “Tu sa dá napríklad urobiť to, že sa bude povinne zaškoľovať dieťa rok predtým, ako nastúpi na povinnú školskú dochádzku,” priblížila. Tretím bodom je modernizácia. “Už v tomto období sa dá modernizovať obsah testovania, diagnostiky a IT zručnosť a návykov detí a učiteľov,” uviedla Lubyová.
Medzi čiastkové ciele programu Lubyová zaradila efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo. Tretím typom cieľov sú prierezové témy. K nim by sa mali zaradiť napríklad integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania.
Komplexný program NPRVaV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR. “Pracovná verzia nacenenia programu je okolo deväť miliárd eur,” dodala Lubyová s tým, že ide o sumu na nasledujúcich desať rokov.
Opatrenia v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.
 
Iniciatíva To dá rozum Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania kritizuje, podľa Poliačika vyzerá zatiaľ dobre
Plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) zatiaľ vyzerá dobre, ale ukáže sa, či zostane len na papieri alebo budú všetci pracovať na tom, aby sa vytvorili nástroje na jeho realizáciu v praxi. Uviedol to v piatok po predstavení východísk a cieľov NPRVaV nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik.
Poslanca teší, že sa nadviazalo na prácu na dokumente Učiace sa Slovensko. “Že potreby dieťaťa, ktoré sú napĺňané cez kvalifikovaných a spokojných učiteľov, sú na prvom mieste, a aj keď sa hovorí o orientácii na trh práce, ide to cez spokojné deti. Fínsky model, ktorý v sebe zahŕňa inkluzívny prvok, nás bude smerovať k tomu, aby sme viacej počúvali potreby detí,” povedal Poliačik.
Naopak, chýba mu to, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) zatiaľ nepovedala, ako sa bude dať program implementovať. “Ocenil by som, keby NPRVaV prešiel hlasovaním v parlamente, aby sme dokázali nachádzať čo najširšiu zhodu a aby bol záväzný aj pre budúce vlády,” dodal.
Zmeny vo vzdelávaní, zvlášť zásadnejšieho charakteru, musia byť podľa iniciatívy To dá rozum postavené na podrobných zisteniach z praxe podrobených kvalitnej analýze. “Ak tomu tak nie je, tak sa dá len veľmi ťažko povedať, čo je v systéme vzdelávania potrebné zmeniť. S poľutovaním musíme konštatovať, že je to aj prípad ministerkou predstaveného dokumentu. Existuje preto reálna hrozba, že ministerský návrh neprinesie riešenia na reálne problémy ani neodstráni príčiny problémov, ktoré v školstve máme. V lepšom prípade odstráni iba ich prejavy,” tvrdí iniciatíva vo svojom vyhlásení. Zároveň poznamenali, že sú presvedčení, že nie je v záujme občanov Slovenska podstupovať ďalšiu zmenu, ktorá neprináša skutočné riešenie zlej situácie nášho vzdelávacieho systému. “Naopak, považujeme za hrozbu nepremyslene experimentovať s dôverou občanov a všetkých aktérov v školstve – od žiakov a študentov cez rodičov a učiteľov až po vedenia škôl. Výsledkom môže byť strata ich záujmu, ba až rezignácia na ozajstné systémové zmeny v školstve,” dodali vo svojom vyhlásení.
 
Príspevok Ministerka školstva Lubyová predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)