Košice 13. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

Podporu projektu budovania Technologického a inovačného parku vyjadril počas dnešnej návštevy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach minister školstva Peter Plavčan. Myšlienka rozsiahleho parku so zameraním na využitie výsledkov výskumu a inovácií v praxi je podľa neho veľmi významná pre celý kraj, ale aj Slovensko.
Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan pri prehliadke priestorov univerzitného vedeckého parku – TECHNICOM

“Domnievam sa, že tento zámer a jeho naplnenie je potrebné podporiť nielen z rezortu školstva, ale z viacerých rezortov. Budeme na tejto myšlienke spoločne s vedením univerzity ďalej pracovať. Predpokladám, že v Košiciach sa týmto spôsobom môže utvoriť jedno veľmi významné európske pracovisko, v ktorom sa bude uskutočňovať transfer vedeckých výsledkov priamo do praxe,” uviedol Plavčan po stretnutí s rektorom UPJŠ Pavlom Sovákom.
Účelom návštevy bolo podľa rektora predovšetkým informovať šéfa rezortu o hlavných rozvojových zámeroch univerzity a jej súčastí. “Máme istý návrh, ako sa pohnúť ďalej s rozvojom regiónu ako takého. Chceme otvoriť Technologický a inovačný park, ale to sa nedá bez podpory viacerých rezortov, pretože my snívame nie o jednom start-upe, ale chceme tam mať vedecké inkubátory a tak ďalej,” konštatoval Sovák.
V rámci návštevy si minister prezrel univerzitný vedecký park TECHNICOM a výskumné centrum PROMATECH. Navštívil aj priestory Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorú vlani v decembri postihol požiar, pričom sa zoznámil s postupom prác na obnove budovy. Rozdelenie takmer 300 miliónov eur z eurofondov určených na dlhodobý strategický výskum a vývoj, z ktorých slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV) peniaze nedostali, uspeli však súkromné firmy, témou návštevy v Košiciach nebolo. V tejto súvislosti pre novinárov Plavčan zopakoval, že výzva ešte nie je ukončená a prebieha hodnotenie.
UPJŠ sa s partnermi zapojila do troch veľkých projektov – TECHNIKOM, PROMATECH a Medicínsky univerzitný vedecký park MEDIPARK. “Od 1. septembra by sme mali na univerzite kreovať Technologický a inovačný park, prešlo to už Akademickým senátom UPJŠ. Táto organizačná jednotka dostane do vienka niekoľko laboratórií, ktoré sú už teraz zamerané na aplikačný výskum a získali podporu z predchádzajúcich projektov. Na rozdiel od fakúlt, ktoré budú realizovať základný výskum, by sa mali orientovať predovšetkým na transfer a aplikácie do praxe,” priblížil pre TASR dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin.
Zámerom podľa neho je, aby bol park životaschopný a dokázal získať príspevky na ďalší rozvoj. “Ak to všetko pôjde dobre, máme ambíciu, aby získal aj nové veľké sídlo – vedecko-výskumný pavilón spolu s ďalšími službami orientovanými smerom k verejnosti na popularizáciu vedy či vzdelávanie,” dodal dekan. V optimálnej podobe by tak projekt v budúcnosti potreboval investície v desiatkach až stovkách miliónov eur.