Bratislava 30. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)

Slovenskú delegáciu viedol minister hospodárstva Peter Žiga a jej súčasťou bol aj minister školstva Peter Plavčan
Trinásť dohôd a memoránd v oblastiach investícií, cestovného ruchu a vzdelávania. Aj to je výsledkom rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou z 27. a 28. apríla. Slovenskú delegáciu viedol minister hospodárstva Peter Žiga a jej súčasťou bol aj minister školstva Peter Plavčan. Na čele ruskej delegácie bol minister priemyslu a obchodu Denis Manturov. Medzivládne rokovania sa odohrávali na viacerých úrovniach a súčasťou slovenskej delegácie boli štyri desiatky zástupcov podnikateľov a predstavitelia agentúry Sario.
Na snímke minister hospodárstva Peter Žiga

Slovensko ruské ekonomické vzťahy sú na dobrej úrovni a majú potenciál pre ďalší rozvoj. Zhodli sa na tom zástupcovia oboch krajín.
“Pre Slovensko aj Rusko je dôležitý pragmatický a konštruktívny prístup orientovaný na konkrétne výsledky v tradičných oblastiach ako je energetika, obchod, cestovný ruch ale aj v poľnohospodárstve a zdravotníctve. Slovenská a ruská vláda otvárajú dvere podnikaniu práve takýmito stretnutiami,” skonštatoval minister hospodárstva Peter Žiga.
O situácii v podnikaní a investíciách sa diskutovalo na slovensko – ruskom podnikateľskom fóre, ktoré vzbudilo záujem ruskej strany. Konkrétna spolupráca na podnikateľskej alebo regionálnej úrovni by mala pokračovať najmä v oblasti ľahkého priemyslu, agroturistiky a zelenej energie.
Minister školstva, vedy a výskumu Peter Plavčan podpísal s ruským ministerstvom vzdelávania a vedy dohodu, ktorá je súčasťou riešenia projektu Cyklotrónového centra. Na jej základe má ruská strana do 15 rokov prijať na bezplatné vysokoškolské štúdium v oblasti jadrovej energie a technológií, fyzikálno-technických vied alebo lekárstva.
Na záver rokovaní si ministri oboch krajín prezreli aj úspešnú výstavu obrazov súčasných ruských maliarov, ktorí tvorili na Slovensku, pod názvom “Slovensko očami ruských umelcov.”
Súčasťou pracovnej cesty v Rusku bola návšteva oboch slovenských ministrov v jedinečnom Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne, ktorý často porovnávajú so švajčiarskym CERNom. Stretli sa tam s viacerými slovenskými vedcami, ktorí využívajú možnosť pracovať a skúmať procesy jadrovej fyziky v unikátnych podmienkach. Ďalšie rokovanie medzivládnej komisie by malo byť na budúci rok na Slovensku.
TASR informoval komunikačný odbor MH SR.